„თვინინგის“ პროექტის ვებგვერდი შეიქმნა

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტისთვის, რომელიც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერებასა და სამართლებრივი დაახლოების ხელშეწყობას ემსახურება, ვებგვერდი შეიქმნა

სრულად

უწყებათაშორისი თანამშრომლობა ანგარიშგების წარდგენისა და გასაჯაროებისთვის „ერთი ფანჯრის პრინციპის“ უზრუნველსაყოფად

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეფორმის ფარგლებში, საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური და სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური ანგარიშგების მართვის სისტემის განვითარების მიმართულებით თანამშრომლობენ

სრულად

აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი სტანდარტების განახლებული ვერსია

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ქართულ ენაზე ნათარგმნი, IFAC-ის მიერ დადგენილი ეთიკის კოდექსის, ხარისხის კონტროლის, აუდიტის და სხვა მომსახურებების საერთაშორისო სტანდარტების განახლებული ვერსია

სრულად

საქართველო ACCA-ის გლობალურ კვლევაში - „ეკონომიკური დანაშაული ციფრულ ეპოქაში“ - მიიღებს მონაწილეობას

სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის კვლევა საბუღალტრო დარგისთვის რელევანტური ეკონომიკური დანაშაულის თავისებურებების გამოვლენასა და მათი გადაჭრის გზების შემუშავებას ისახავს მიზნად

სრულად

აუდიტის სახელმძღვანელო ყველა დაინტერესებული პირისთვის გახდა ხელმისაწვდომი

აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, ქართულ ენაზე თარგმნილი აუდიტის სახელმძღვანელო გამოქვეყნდა და მის პრაქტიკულ დანერგვასთან დაკავშირებული ტრენინგები დაიგეგმა

სრულად

ფინანსურ და მმართველობით აღრიცხვაში სტუდენტური ოლიმპიადა გაიმართა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის მიერ ორგანიზებულ ოლიმპიადას დაესწრო

სრულად