სამსახურის წარმომადგენლები სასწავლო ვიზიტით საბერძნეთს ეწვივნენ

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „თვინინგის“ პროექტის ფარგლებში სამსახურის წარმომადგენლები საბერძნეთს სასწავლო ვიზიტით ეწვივნენ

სრულად

სამსახური IFIAR-ის აღსრულების სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წევრი გახდა

აღსრულების სამუშაო ჯგუფი აუდიტის დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოების საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) მოკვლევისა და აღსრულების სფეროში თანამშრომლობას უძღვება და მიზნად ინვესტორების დაცვასა და აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს

სრულად

„თვინინგის“ პროექტის ვებგვერდი შეიქმნა

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტისთვის, რომელიც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერებასა და სამართლებრივი დაახლოების ხელშეწყობას ემსახურება, ვებგვერდი შეიქმნა

სრულად

უწყებათაშორისი თანამშრომლობა ანგარიშგების წარდგენისა და გასაჯაროებისთვის „ერთი ფანჯრის პრინციპის“ უზრუნველსაყოფად

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეფორმის ფარგლებში, საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური და სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური ანგარიშგების მართვის სისტემის განვითარების მიმართულებით თანამშრომლობენ

სრულად

აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი სტანდარტების განახლებული ვერსია

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ქართულ ენაზე ნათარგმნი, IFAC-ის მიერ დადგენილი ეთიკის კოდექსის, ხარისხის კონტროლის, აუდიტის და სხვა მომსახურებების საერთაშორისო სტანდარტების განახლებული ვერსია

სრულად

საქართველო ACCA-ის გლობალურ კვლევაში - „ეკონომიკური დანაშაული ციფრულ ეპოქაში“ - მიიღებს მონაწილეობას

სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის კვლევა საბუღალტრო დარგისთვის რელევანტური ეკონომიკური დანაშაულის თავისებურებების გამოვლენასა და მათი გადაჭრის გზების შემუშავებას ისახავს მიზნად

სრულად