ფასს ტაქსონომია ქართულ ენაზე ითარგმნება და სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება - სამსახურსა და ფასს ფონდს შორის სალიცენზიო ხელშეკრულება გაფორმდა

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ შემუშავებული ფასს და მსს ფასს ტაქსონომიები, გაფორმებული სალიცენზიო ხელშეკრულების შესაბამისად, ქართულ ენაზე ითარგმნება და სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდება, რაც ფინანსური მონაცემების ელექტრონულ გამოყენებასა და მიმოცვლას შეუწყობს ხელს

სრულად

ევროკავშირის თვინინგის პროექტი სრულდება

თვინინგის პროექტის - “ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის ამაღლება საქართველოში” - დასკვნითი ღონისძიება 18 დეკემბერს გაიმართა

სრულად

BARTA 2020 - საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა

ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების ერთობლივმა პროექტმა, საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულ ფონდთან ერთად, საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) გადაცემის ვირტუალურ ცერემონიას უმასპინძლა

სრულად

“ეთიკის კოდექსი პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის” - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ვებინარი გაიმართა

პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, ასევე ყველა დაინტერესებული პირისთვის ვებინარი გაიმართა, რომელსაც IESBA-ის თავმჯდომარე, სტავროს თომადაკისი გაუძღვა, მისი თანამომხსენებელი კი - IESBA-ის უფროსი ტექნიკური დირექტორი, კენ სიონგი იყო

სრულად

„აუდიტის კომიტეტები: შემდგომი განვითარების პერსპექტივები“ - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ვებინარი განმეორებით გაიმართა

ვებინარის მიზანი აუდიტის კომიტეტების როლის მნიშვნელობის ხაზგასმა იყო კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების, მისი აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის და, შესაბამისად, ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესების უკეთ დაცვის ხელშეწყობაში

სრულად

მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტში ცვლილებები შევიდა

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს და სამსახურის ვებგვერდებზე მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სტანდარტის განახლებული ვერსია განთავსდა

სრულად