ევროკავშირის ახალი ტექნიკური დახმარების პროექტის გახსნითი ღონისძიება

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დაძმობილების ახალი პროექტის – „ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის ამაღლება საქართველოში“ გახსნითი ღონისძიება გაიმართა

სრულად

შეხვედრა კოლეჯებთან IV კატეგორიის საწარმოების გამარტივეული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის სწავლების შესახებ

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა სამსახურის შეხვედრა კოლეჯებთან IV კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის სწავლების და რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ

სრულად

სემინარი აუდიტორებისათვის – „აუდიტის სტანდარტები და მათ მიღმა“

20 მარტს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა სემინარი საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების წევრი აუდიტორებისთვის

სრულად

პარიზში აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის რიგით მეცამეტე აუდიტის ინსპექტირების სემინარი გაიმართა

სამსახურის წარმომადგენლები პარიზში, აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) რიგით მეცამეტე ინსპექციის სემინარს დაესწრნენ

სრულად

პრაღაში სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) საჯარო სექტორისთვის განკუთვნილი რიგით მეცხრე კონფერენცია გაიმართა

პრაღაში სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) საჯარო სექტორისთვის განკუთვნილი რიგით მეცხრე კონფერენცია გაიმართა, რომელშიც სამსახურის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. აღნიშნული ღონისძიება ყოველ წელს იმართება და სფეროში არსებული სიახლეების, მიღწევების და სამომავლო გეგმების მიმოხილვას ემსახურება

სრულად

სამსახურმა გამოაქვეყნა „საწარმოს ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის სახელმძღვანელო“

სამსახურმა შეიმუშავა სახელმძღვანელო, რომელიც ეხება საქართველოსბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და უდიტის შესახებკანონით განსაზღვრული სუბიექტებისთვის ზომითი კატეგორიის განსაზღვრას

სრულად