2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

დაიწყო პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრებში რეგისტრაცია

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდს პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების რეესტრები დაემატა. 

რეესტრების წარმოების შედეგად მოხდება საბუღალტრო საქმიანობის განმახორციელებელ პირთა იდენტიფიკაცია, რაც წარმოადგენს AML/CFT ზედამხედველობისა და ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფის წინაპირობას.

 

 

 

რეგისტრაციის გასამარტივებლად, სამსახურმა ვიდეოინსტრუქციები მოამზადა:

კითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით ცხელი ხაზის შემდეგ ნომერზე: + (995) 599 858 388 ან მოგვმართეთ წერილობით.