2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-687546 445456364 შპს ბიზნეს-ბალანსი სრულად
SARAS-AF-366841 447861822 შპს გიდი 2016 სრულად
SARAS-AF-812718 404956151 ეუროფასტ ინთერნეშენალ საქართველო სრულად
SARAS-AF-576413 405271806 სს დი ჯი ენ ქონსალთინგი სრულად
SARAS-AF-310677 400237962 სს ჯასთ ედვაიზორს სრულად
SARAS-AF-368814 404522600 შპ აუდიტ სერვისი სრულად
SARAS-AF-524430 445437625 შპს ექაუნთინგ ევიდენს სრულად
SARAS-AF-169329 400186160 შპს საკონსულტაციო ჯგუფი სრულად
SARAS-AF-936053 400346149 შპს აბაკი ქონსალთინგ ჯგუფი სრულად
SARAS-AF-823052 402162360 შპს აიბისისიეს ტაქსი სრულად

ყველა ჩანაწერი : 265