კონტაქტი

მისამართი - ქ.თბილისი, მერაბ ალექსიძის N1
ელ. ფოსტა - info@saras.gov.ge
ტელეფონი :
+ (995) 595 174 106, + (995) 599 380 079 - ანგარიშგებასთან დაკავშირებით
+ (995) 557 930 829 - აუდიტთან და პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით
ანგარიშგების მართვის სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერა: info@reportal.ge

ცხელი ხაზი მუშაობს სამუშაო დღეებში 10:00-დან 17:00-მდე (შესვენება 13:00-დან 14:00-მდე)