კონტაქტი

სამსახურის ტელეფონი - (032) 226 24 52
მისამართი - ქ.თბილისი, მერაბ ალექსიძის N1
ელ. ფოსტა - info@saras.gov.ge