კონტაქტი

მისამართი - ქ.თბილისი, მერაბ ალექსიძის N1
ელ. ფოსტა - info@saras.gov.ge
სამსახურის ტელეფონი - +(995 32) 226 22 26

ცხელი ხაზი მუშაობს სამუშაო დღეებში 11:00-დან 17:00-მდე (შესვენება 13:00-დან 14:00-მდე)