ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

მსოფლიო ბანკის ვებინარების სერია მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმებისთვის (SMPs)