ანგარიშგების წარდგენის სისტემა (RMS), ტექნიკური სამუშაოების გამო, 5-20 აპრილს მხოლოდ დათვალიერების რეჟიმში იმუშავებს

ანგარიშგების წარდგენის პროცესის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, 5-20 აპრილს ციფრულ ფორმებში მცირე განახლება აისახება, რის გამოც სისტემაში დროებით შეწყდება ანგარიშგებების წარდგენის და რედაქტირების პროცესი

სრულად

სამსახურთან არსებული საბჭოს შემადგენლობას პანაიოტის იანოპულოსი შეემატა

საბჭოს შემადგენლობას HAASOB-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ხარისხის კონტროლის საბჭოს თავმჯდომარე, IFIAR-ის საბჭოს და CEAOB-ის წევრი - პანაიოტის იანოპულოსი შეემატა

სრულად

IFIAR-მა ინსპექტირების შედეგების ყოველწლიური კვლევის ამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნა

კვლევაში ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მეშვეობით, საქართველომაც მიიღო მონაწილეობა

სრულად

ანგარიშგების აუდიტის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო მითითებები

აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციის მიზნით, სამსახურმა სარეკომენდაციო მითითება შეიმუშავა

სრულად

პროფესიისთვის ადაპტირებული სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა - რეკომენდაცია აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის

სამუშაო დროის აღრიცხვის წესით დადგენილი ფორმის შევსება 2021 წლის მარტიდან ხდება სავალდებულო. რეკომენდაციის სახით, აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის სამსახურმა სამუშაო დროის აღრიცხვის ადაპტირებული ფორმა შეიმუშავა

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლებმა ბუღალტრებისთვის ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

ღონისძიება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი და მათთვის ყველაზე აქტუალური საკითხების მიმოხილვას ემსახურებოდა

სრულად