ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

დაიწყო პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრებში რეგისტრაცია

სამსახურის ვებგვერდს პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების რეესტრები დაემატა

სრულად

აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი სტანდარტების განახლებული ვერსია სამსახურის ვერბგვერდზე განთავსდა

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ქართულ ენაზე თარგმნილი, ხარისხის მართვის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების განახლებული ვერსია

სრულად

სამსახურმა პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრების ელექტრონული ფორმით წარმოების წესების თაობაზე ორი შეხვედრა გამართა

შეხვედრის განსახილველ საკითხს წარმოადგენდა წესი ,,პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ და რეესტრების ელექტრონული ფორმით წარმოების საკითხები

სრულად

ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლის სახელმძღვანელო მითითებების შესახებ ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა

ტრენინგი ევროკავშირის პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PAR) ფარგლებში გაიმართა

სრულად

სამსახურსა და საჯარო აუდიტის ინსტიტუტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

მემორანდუმის მიზანი აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა, რაც ერთმანეთთან კონსულტაციებსა და ურთიერთდახმარების სხვა მეთოდებს მოიაზრებს

სრულად

სდპ-ებისა და პირველი კატეგორიის საწარმოების/ჯგუფების გამოკითხვის შედეგები გამოქვეყნდა

მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტი და ბუღალტრული რეფორმის ბენეფიციართა ფონდი წარმოგიდგენთ გამოკითხვის შედეგებს 

სრულად