2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს Country-By-Country Reporting საკითხებზე ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია

სამსახურს, ექსპერტული მხარდაჭერა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“- მა გაუწია

სრულად

საწარმოების წარმომადგენლებისთვის, მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრა სამსახურსა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის
(IFC) თანამშრომლობის ფარგლებში გაიმართა

სრულად

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია

სამსახურს, ექსპერტული მხარდაჭერა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „ევროკავშირისა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“- მა გაუწია.

სრულად

ევროკომისია მდგრადობის ანგარიშგების ახალ სტანდარტებს აქვეყნებს

ევროკომისიამ მდგრადობის ანგარიშგების ახალი, ევროპული სტანდარტები გამოაქვეყნა, რაც არაფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს პოზიტიური მიმართულებით გარდაქმნის

სრულად

"ფასს სტანდარტები, ფასს სტანდარტი და მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტები" - სამსახური საინფორმაციო შეხვედრას მართავს

ყოველწლიური ღონისძიების მიზანია საწარმოთა დროული და სიღრმისეული ინფორმაციის მიწოდება დარგში არსებულ სიახლეებთან დაკავშირებით, რაც თავის მხრივ მათ დაეხმარებათ ანგარიშგების ხარისხის ზრდაში. 

სრულად