2022 წლის საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს კონკურსი გახსნილად გამოცხადდა

ევროკავშირი და მსოფლიო ბანკი 2022 წლის საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) კონკურსს გახსნილად აცხადებენ

სრულად

ევროკავშირის პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ - ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სამუშაო შეხვედრა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის სფეროში მიმდინარე აქტუალური საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილება შევიდა

სრულად

სამსახურის საბჭოს წევრმა უკრაინის აუდიტორთა გაერთიანების საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა

კონფერენცია აუდიტის სფეროში მიმდინარე ცვლილებების და აქტუალური საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

სამსახურსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

მემორანდუმის მიზანი ანგარიშგება-აუდიტის სფეროს ტერმინოლოგიის და დარგობრივი მასალის თარგმანის ხარისხის ამაღლებაა

სრულად

2020 და 2021 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები

სამსახურმა საწარმოთათვის საყურადღებო დოკუმენტი შეიმუშავა, რომელშიც ის საკითხებია ასახული, რაზეც სამსახური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის პროცესში გაამახვილებს ყურადღებას

სრულად