ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ახალი წევრები დაემატნენ

2018 წლის 8 იანვრიდან ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ორი ახალი წევრი დაემატა

სრულად

აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობის კუთხით მხარდაჭერა აღუთქვა

აზიის განვითარების ბანკმა დაამტკიცა პროექტი, რომელიც რეგიონის მასშტაბით მიმდინარე „აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის“ ტექნიკური მხადაჭერის განხორციელების პროგრამის ნაწილია 

სრულად

ფასს სტანდარტების 2017 წლის ვერსიის თარგმანი სამოქმედოდ იქნა შემოღებული

ქართულ ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტების უკანასკნელი, 2017 წლის ვერსიის თარგმანი სამსახურის, ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა

სრულად

ქუთაისსა და ბათუმში მსს ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული ღონისძიებები გაიმართა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ორგანიზებით, ბათუმსა და ქუთაისში მცირე და საშუალო საწარმოების წარმომადგენლებთან შეხვედრები გაიმართა

სრულად

ბრიტანეთის მთავრობამ კარგი მმართველობის ფონდის ფარგლებში დაამტკიცა ტექნიკური დახმარების პროექტი მე-4კატეგორიის საწარმოებისათვის ფინანსური აღრიცხვის გამარტივებული სტანდარტის შემუშავების მიზნით

მე-4 კატეგორიის საწარმოების აღრიცხვა-ანგარიშგების სტანდარტის შემუშავებაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს ბრიტანეთის მთავრობა დაეხმარება

სრულად

გაიმართა მსს ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული მორიგი ღონისძიება

დამსაქმებელთა ასოციაციის და ფინანსთა სამინისტროს  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლობით გაიმართა მსს ფასს სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის გამიზნული მორიგი ღონისძიება

სრულად