„მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტი (მგსს) 3000-ის (გადასინჯული) შესაბამისად შესრულებული გარიგების შესახებ საკონტროლო კითხვარი“ - სამსახურის ვებგვერდზე აუდიტორული ფირმებისთვის საყურადღებო დოკუმენტი განთავსდა

აუდიტორული საქმიანობის ხარისხის ამაღლებისა და მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციის მიზნით, სამსახურმა სარეკომენდაციო სახის დოკუმენტი შეიმუშავა

სრულად

მსოფლიო ბანკმა უნივერსიტეტებთან დისტანციური შეხვედრა გამართა

შეხვედრა განათლების სფეროსთან დაკავშირებული სამომავლო გეგმების მიმოხილვას ისახავდა მიზნად

სრულად

მსოფლიო ბანკმა IFAC-ისა და ACCA-ის სამი პუბლიკაცია ქართულ ენაზე თარგმნა

პუბლიკაციები ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში ითარგმნა

სრულად

პროფესიული ფიცის ტრადიცია აუდიტის სფეროში

აუდიტორული ფიცის ტრადიცია დადებითად აისახება პროფესიის რეპუტაციაზე. იზიარებს რა საუკეთესო პრაქტიკას, სამსახური გამოდის ინიციატივით, საქართველოშიც დამკვიდრდეს ფიცის წარმოთქმის პრაქტიკა, რითაც ახალ, პროფესიისთვის მნიშვნელოვან ტრადიციას ჩაეყრება საფუძველი

სრულად

ანგარიშგების წარდგენის სისტემაში (RMS) მიმდინარე ტექნიკური სამუშაოები დასრულდა

ანგარიშგების წარდგენის პროცესის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, 5-20 აპრილს ციფრულ ფორმებში გარკვეული განახლება აისახა, რის გამოც სისტემაში დროებით შეწყდება ანგარიშგებების წარდგენის და რედაქტირების პროცესი

სრულად

სამსახურის წარმომადგენელი IFIAR-ის ყოველწლიურ პლენარულ სხდომას დაესწრო

აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) პლენარული სხდომა ყოველ წელს იმართება, რათა წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები მნიშვნელოვან სიახლეებსა და სამომავლო გეგმებს გაეცნონ

სრულად