ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების შესახებ პრეზენტაციები გაიმართა

2018 წლის 24 და 25 მაისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა გამართა პრეზენტაციები ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების პროცესის შესახებ

სრულად

მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის სამუშაო ვერსია ხელმისაწვდომია კომენტარებისათვის

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის (UK Good Governance Fund) მხარდაჭერით, შეიმუშავებს ფინანსური ანგარიშგების ახალ, გამარტივებულ სტანდარტს მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის Nნ-9 ბრძანებით დამტკიცებულ ,,ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესში“ 2018 წლის 10 მაისს განხორციელდა ცვლილება 

სამსახურსა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმი გაფორმდა

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს თავმჯდომარის ვიზიტი საქართველოში

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB), თავმჯდომარე ჰანს ჰუგერვორსტი საქართველოს პირველად ეწვია, რაც მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს ფასს სტანდარტების დანერგვის პროცესში

სრულად

ფინანსთა სამინისტროში ფასს სტანდარტებისა და მსს ფასს სტანდარტის შესახებ სემინარი ჩატარდა

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებითა და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) პარტნიორობით ფასს სტანდარტებისა (IFRS) და მსს ფასს სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ სემინარი ჩატარდა

სრულად