პროფესიისთვის ადაპტირებული სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა - რეკომენდაცია აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის

სამუშაო დროის აღრიცხვის წესით დადგენილი ფორმის შევსება 2021 წლის მარტიდან ხდება სავალდებულო. რეკომენდაციის სახით, აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის სამსახურმა სამუშაო დროის აღრიცხვის ადაპტირებული ფორმა შეიმუშავა

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლებმა ბუღალტრებისთვის ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

ღონისძიება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი და მათთვის ყველაზე აქტუალური საკითხების მიმოხილვას ემსახურებოდა

სრულად

„სახელმწიფო სდპ-ების ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნები“ - სამსახურმა დისტანციური ღონისძიება გამართა

ღონისძიების მიზანი სდპ-ებისთვის ანგარიშგების წარდგენის სისტემის პრეზენტაცია და საქართველოს მთავრობის განკარგულების მოთხოვნების მიმოხილვა იყო

სრულად

უწყებათაშორისი მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ

საქართველოს საზედამხედველო და მარეგულირებელ უწყებებს შორის უწყებათაშორისი მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც ანგარიშგებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე თანამშრომლობას ისახავს მიზნად

სრულად

მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგი - მსოფლიო ბანკი ორ დამატებით ჯგუფს ქმნის

მსურველთა რაოდენობისა და შემოსული თხოვნების გათვალისწინებით, მსოფლიო ბანკმა მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგის ორი დამატებითი ჯგუფი შექმნა 

სრულად

„მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების მომავალი: ციფრული ტრანსფორმაცია“ - მსოფლიო ბანკმა მორიგი ღონისძიება გამართა

ღონისძიება მსოფლიო ბანკის მიერ, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ვებინარების სერიის ნაწილია 

სრულად