ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა საბჭოს წევრებთან შეხვედრა გამართა

შეხვედრა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოსთვის სამსახურის მთავარი გამოწვევებისა და სტრატეგიულ მიზნების წარდგენას დაეთმო

სრულად

სდპ-ებისა და პირველი კატეგორიის საწარმოების/ჯგუფების საყურადღებოდ

საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) საორგანიზაციო კომიტეტმა, სამსახურისა და ბუღალტრული რეფორმის ბენეფიციართა ფონდის (RSF) ხელშეწყობით, სდპ-ებისა და პირველი კატეგორიის საწარმოთათვის/ჯგუფებისთვის გამოკითხვა მოამზადა

სრულად

ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების განაცხადების მიღება დაიწყო

განაცხადებთან დაკავშირებით, დაინტერესებული პირებისთვის, 6 და 11 აპრილს ორი ვებინარი გაიმართება

სრულად

პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის განახლებული ვერსია სამსახურის ვებ გვერდზე განთავსდა

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილი პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი (IESBA Code) 2022 წლის გამოცემა

სრულად

საქართველოს უწყებათაშორისმა დელეგაციამ ბრიუსელში, ევროკომისიასთან გაფართოების პაკეტის ფარგლებში კონსულტაციები დაიწყო

აღნიშნული ვიზიტით დაიწყო გაფართოების პაკეტის ფარგლებში ევროკომისიასთან უწყებათაშორისი კონსულტაციები, რომელთა მიზანია კონკრეტული ნაბიჯებისა და ღონისძიებების შეთანხმება მეტი სექტორული და ინსტიტუციური დაახლოებისთვის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე

სრულად

ევროკავშირმა კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების ახალი მოთხოვნები დაამტკიცა

კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების დირექტივა ამოქმედდა

სრულად