„რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობა“ - სამსახურის წარმომადგენლები FATF-ის მიერ ორგანიზებულ ვებინარს დაესწრნენ

ერთდღიანი საერთაშორისო ვებინარი ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობის სახელმძღვანელო მითითებების ავტორების მიერ, გამოცდილების გაზიარებით, რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობის მიმართულებით დამსწრეთა ცოდნის გაღრმავებას ისახავდა მიზნად 

სრულად

განახლებული ფასს სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე უკვე ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტების 2021 წლის ლურჯი წიგნი

სრულად

„მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტი (მგსს) 3000-ის (გადასინჯული) შესაბამისად შესრულებული გარიგების შესახებ საკონტროლო კითხვარი“ - სამსახურის ვებგვერდზე აუდიტორული ფირმებისთვის საყურადღებო დოკუმენტი განთავსდა

აუდიტორული საქმიანობის ხარისხის ამაღლებისა და მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციის მიზნით, სამსახურმა სარეკომენდაციო სახის დოკუმენტი შეიმუშავა

სრულად

მსოფლიო ბანკმა უნივერსიტეტებთან დისტანციური შეხვედრა გამართა

შეხვედრა განათლების სფეროსთან დაკავშირებული სამომავლო გეგმების მიმოხილვას ისახავდა მიზნად

სრულად

მსოფლიო ბანკმა IFAC-ისა და ACCA-ის სამი პუბლიკაცია ქართულ ენაზე თარგმნა

პუბლიკაციები ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში ითარგმნა

სრულად

პროფესიული ფიცის ტრადიცია აუდიტის სფეროში

აუდიტორული ფიცის ტრადიცია დადებითად აისახება პროფესიის რეპუტაციაზე. იზიარებს რა საუკეთესო პრაქტიკას, სამსახური გამოდის ინიციატივით, საქართველოშიც დამკვიდრდეს ფიცის წარმოთქმის პრაქტიკა, რითაც ახალ, პროფესიისთვის მნიშვნელოვან ტრადიციას ჩაეყრება საფუძველი

სრულად