საბჭო

საბჭოს თავმჯდომარესაბჭოს წევრებისაბჭოს მოწვეული პირები

  • სალომე სხირტლაძე

  • ანდრია მანელაშვილი