პროფესიული ორგანიზაციები სასწავლო ვიზიტით საბერძნეთს ეწვივნენ

სასწავლო ვიზიტი ბერძენ კოლეგებთან გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას ისახავდა მიზნად

სრულად

ფასს სტანდარტის და მმართველობის ანგარიშგების აქტუალური საკითხების შესახებ ღონისძიება გაიმართა

სამსახურისა და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით გამართული ღონისძიების ფარგლებში, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) წევრმა სდპ-ების, I კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებისთვისა და მათი მომსახურე აუდიტორებისთვის სემინარი ჩაატარა

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება 

ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ტერმინოლოგიის ონლაინ ლექსიკონი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ტერმინოლოგიის ონლაინ ლექსიკონი შეიქმნა, რომელიც განკუთვნილია პროფესიული, აკადემიური და ბიზნეს წრეებისთვის, ასევე ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის

სრულად

სამსახურის წარმომადგენელმა „ფინანსური მდგრადობის კონფერენციაში“ მიიღო მონაწილეობა

ღონისძება საქართველოს ეროვნული ბანკის, მდგრადი საბანკო ქსელის და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრის, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ იყო ორგანიზებული და, ფინანსების მდგრადობის კუთხით, საქართველოში არსებული მდგომარეობის და სამომავლო პერსპექტივების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად