მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების მომავალი: ქსელები, შერწყმა და შთანთქმა - მსოფლიო ბანკმა მეოთხე ვებინარი გამართა

ღონისძიება მსოფლიო ბანკის მიერ, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ვებინარების სერიის ნაწილია 

სრულად

„ანგარიშგების წარდგენის სისტემის პრეზენტაცია IV კატეგორიის საწარმოთათვის“ - სამსახურმა ღონისძიება გამართა

დისტანციური ღონისძიება IV კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის ანგარიშგების წარდგენის სისტემის დემონსტრაციას ემსახურებოდა

სრულად

გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი პოლიტიკის და მდგრადი ფინანსების საკითხებზე ონლაინ შეხვედრა გაიმართა

შეხვედრა მთავრობისა და მარეგულირებელი ორგანოების, კერძო სექტორის კომპანიებისა და საფინანსო ინსტიტუტების მონაწილეობით გაიმართა და არსებული კორპორაციული მართვის, გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი მარეგულირებელი გარემოს მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

სამსახურის ვებგვერდზე აუდიტორთა პროფესიული სერტიფიცირებისათვის ჩათვლების მსურველი უნივერსიტეტებისთვის სარეკომენდაციო მითითება განთავსდა

რეკომენდაცია აუდიტორთა პროფესიული სერტიფიცირებისათვის შედგენილ სილაბუსებს უკავშირდება, რომელთა შესაბამისად უნივერსიტეტები ჩათვლების მიღების პროცესში იხელმძღვანელებენ

სრულად

IV კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშების სტანდარტის თვითსწავლების განახლებული სახელმძღვანელო სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო განახლდა და სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

სრულად

„რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობა“ - სამსახურის წარმომადგენლები FATF-ის მიერ ორგანიზებულ ვებინარს დაესწრნენ

ერთდღიანი საერთაშორისო ვებინარი ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობის სახელმძღვანელო მითითებების ავტორების მიერ, გამოცდილების გაზიარებით, რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობის მიმართულებით დამსწრეთა ცოდნის გაღრმავებას ისახავდა მიზნად 

სრულად