ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება განხორციელდა

კანონის მიღებით, პროფესიული მომსახურების გამწევ ბუღალტერზე, საბუღალტრო ფირმაზე გავრცელდა ანგარიშვალდებული პირის მიმართ არსებული AML/CFT მოთხოვნები

სრულად

„ფასს სტანდარტები, მსს ფასს სტანდარტი და მმართველობის ანგარიშგება - მნიშვნელოვანი სიახლეები“ - სამსახურმა და ფასს ფონდმა ღონისძიება გამართეს

ღონისძიებას სამსახური და ფასს ფონდი, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით უკვე მეექვსე წელია ატარებენ, რათა ხელი შეუწყონ საწარმოთა დროულ და უფრო სიღრმისეულ ინფორმირებას დაგეგმილ სიახლეებთან დაკავშირებით, რაც დადებითად აისახება ანგარიშგების ხარისხზე

სრულად

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანა იგეგმება

კანონპროექტის მიღებით, პროფესიული მომსახურების გამწევ ბუღალტერზე, საბუღალტრო ფირმაზე გავრცელდება ანგარიშვალდებული პირის მიმართ არსებული AML/CFT მოთხოვნები

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლებმა CFRR-ის მიერ გამართულ სემინარში მიიღეს მონაწილეობა

ღონისძიებას საქართველოდან ფინანსთა სამინისტროს, პროფესიული ორგანიზაციების, აკადემიური წრეებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები დაესწრნენ

სრულად

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი Meliora 2022 დაიწყო

კონკურსი, რომელშიც დაარსებიდან 90-მდე კომპანიამ, 200-ზე მეტი CSR პროექტით მიიღო მონაწილეობა, მიზნად ისახავს საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებას და პოპულარიზაციას

სრულად

„აუდიტის კომიტეტების ძირითადი გამოწვევები კორპორაციულ მართვაში“ - სამსახურმა და მსოფლიო ბანკმა ღონისძიება გამართეს

ღონისძიება აუდიტის კომიტეტების და სამეთვალყურეო საბჭოების წევრებისთვის სფეროში არსებული საუკეთესო პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარებას ისახავდა მიზნად

სრულად