სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-374635 404905144 შპს 2011 აუდიტი+ სრულად
SARAS-F-510736 401979427 შპს Tax consulting Group სრულად
SARAS-F-730996 400076305 შპს TBA Group სრულად
SARAS-F-405844 204998770 შპს ააფ ინტეგრითი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-904711 405339156 შპს აი.ჯი.ეფ მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-481326 400177072 შპს ალგი აუდიტი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-758697 204462447 შპს ალექსანდრე მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-619934 406240884 შპს ქუდოს ჯორჯია სრულად
SARAS-F-934401 406121352 შპს ანდრე აუდიტი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-961149 205236635 შპს არგ გრუპი კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268