სამსახურის ვებგვერდზე IFAC-ის მორიგი პუბლიკაციის თარგმანი განთავსდა

პუბლიკაცია - „აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ ხარისხის მართვის ახალი სტანდარტების შემუშავება: მიმოხილვა“ - IAASB-ის ხარისხის მართვის ახალი სტანდარტების მიმოხილვას ეთმობა

სრულად

მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების მომავალი: ბიზნესის დივერსიფიკაცია ახალი სერვისების შეთავაზების საშუალებით - მსოფლიო ბანკმა ვებინარი გამართა

ღონისძიება მსოფლიო ბანკის მიერ, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ვებინარების სერიის ნაწილია 

სრულად

როგორ აფასებენ საწარმოები ახალ მარეგულირებელ ჩარჩოს - „თვინინგის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების შეჯამება დასრულდა

ანგარიშგება-აუდიტის რეფორმის შედეგად ქვეყანაში დამკვიდრებული ახალი რეგულაციებისა და სტანდარტების გავლენის შესაფასებლად, თვინინგის პროექტის ფარგლებში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოკითხვა ჩაატარა

სრულად

IFIAR-ის აუდიტის ინსპექტირების მეთხუთმეტე სემინარი ვირტუალურად გაიმართა

სამსახურის წარმომადგენლები აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) აუდიტის ინსპექტირების რიგით მეთხუთმეტე სემინარს დაესწრნენ

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტებში განხორციელდა ცვლილება

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 აგვისტოს №ნ-13, 2017 წლის 25 სექტემბრის №ნ-16 ბრძანებებში განხორციელდა ცვლილება

სრულად

ანგარიშგების წარდგენის სისტემა (RMS), ტექნიკური სამუშაოების გამო, 5-20 აპრილს მხოლოდ დათვალიერების რეჟიმში იმუშავებს

ანგარიშგების წარდგენის პროცესის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, 5-20 აპრილს ციფრულ ფორმებში მცირე განახლება აისახება, რის გამოც სისტემაში დროებით შეწყდება ანგარიშგებების წარდგენის და რედაქტირების პროცესი

სრულად