სამსახურის წარმომადგენლები ნიდერლანდების საზედამხედველო ორგანოს, AFM-ის წარმომადგენლებს შეხვდნენ

ამსტერდამში, მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის ორგანიზებით, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დელეგაციისთვის ნიდერლანდების ფინანსური ბაზრების ორგანოს (AFM) წარმომადგენლებმა გამართეს სამუშაო შეხვედრები და სემინარი

სრულად

დასრულდა მსს ფასს სტანდარტში ტრენერების გადამზადება

სამსახურის ინიციატივითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის - „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G) - ფარგლებში, ჩატარდა ტრენინგი, რომელიც მიზნად ისახავს  ტრენერების კვალიფიკაციისა  ამაღლებას მსს ფასს სტანდარტის მიმართულებით

სრულად

გაიმართა დასკვნითი სამუშაო შეხვედრა პროექტზე - „გაუმჯობესებული ფინანსური ანგარიშგება IV კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსებზე მარტივი წვდომისთვის“

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით, გამართა დასკვნითი სამუშაო შეხვედრა IV კატეგორიის გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტსა  და თვითსწავლების მასალასთან დაკავშირებით

სრულად

სამსახურის წარმომადგენელი PCAOB-ის მიერ აშშ-ში გამართულ შეხვედრას დაესწრო

სამსახურის წარმომადგენელი დაესწრო PCAOB-ის მიერ აშშ-ში გამართულ აუდიტის ზედამხედველობის საერთაშორისო ინსტიტუტის მეთორმეტე ყოველწლიურ შეხვედრას, რომელიც მიზნად ისახავდა PCAOB-ის მიდგომების გაზიარებას და მონაწილე მხარეთა თანამშრომლობას აუდიტის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით

სრულად

თბილისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრები თემაზე - „გაუმჯობესებული ფინანსური ანგარიშგება IV კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსებზე მარტივი წვდომისთვის“

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით გამართა სამუშაო შეხვედრები IV კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტთან დაკავშირებით

სრულად

IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო

IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშების სტანდარტის დანერგვის პროცესის მაქსიმალური გამარტივების მიზნით სამსახურმა, დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის (UK Good Governance Fund) ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში შეიმუშავა IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო

სრულად