2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„ანგარიშგების წარდგენის პროცესი და ბუღალტრების/საბუღალტრო ფირმების რეესტრებში რეგისტრაცია“ - სამსახურმა თბილისსა და თელავში ორი ღონისძიება გამართა

ანალოგიური ღონისძიება კიდევ 4 ქალაქში გაიმართება: ქუთაისში, ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში. გთხოვთ დარეგისტრირდეთ.

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მე-2 თემატური ჯგუფის მე-8 სხდომაზე იმყოფებოდნენ

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის მხარეს წარუდგინეს ინფორმაცია აღრიცხვა-ანგარიშგების და აუდიტის რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ, ისაუბრეს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე, 2022 წლის შედეგებზე და ყურადღება 2023 წლის მთავარ გამოწვევებზე გაამახვილეს

სრულად

„ფინანსური ბიზნეს ფორუმი 2023“ - სამსახურის წარმომადგენლებმა ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

სამსახურის წარმომადგენლებმა ისეთ საკითხებზე ისაუბრეს, როგორიცაა ანგარიშგების წარდგენის პროცესი, წარდგენის პროცესში ხშირად დაშვებული შეცდომები, პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების გამოწვევები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიმართულებით და მათი რეესტრები

სრულად

„გზა ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგებისკენ“ - სამსახურმა კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა

ღონისძიება მიზნად ისახავდა ცნობიერების ამაღლებას მაღალი ხარისხის ფინანსური ანგარიშების მნიშვნელობის შესახებ და ამ სფეროში შესაბამისი პროფესიული განათლების აუცილებლობის ხაზგასმას

სრულად

სამსახურმა 2022 წლის ანგარიში ვებგვერდზე გამოაქვეყნა

წლიური ანგარიში სამსახურის მიზნებს, ამ მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო ანალიტიკურ ინფორმაციას ასახავს

სრულად

დაიწყო პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრებში რეგისტრაცია

სამსახურის ვებგვერდს პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების რეესტრები დაემატა

სრულად