ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით 2018 წლის აგვისტო-ოქტომბერში განხორციელებული ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები 

გაიმართა სამუშაო შეხვედრა აუდიტის კომიტეტების თაობაზე

საქართველოს ეროვნული ბანკის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით გამართული შეხვედრის მთავარ თემას ორგანიზაციებში აუდიტის კომიტეტების მნიშვნელოვანი როლის განხილვა წარმოადგენდა

სრულად

გაიმართა სემინარი საქართველოში არსებული საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების კორპორაციული მართვის თაობაზე

მსოფლიო ბანკის მიერ STAREP პროგრამის ფარგლებში ინიცირებული სემინარი საქართველოში არსებული საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების კორპორაციულ მართვასთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვას ისახავდა მიზნად

სრულად

ბაფ-ის ვებგვერდზე IFAC-ის მიერ გამოცემული მორიგი ბროშურა გამოქვეყნდა

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ გამოცემული ბროშურა - „შეარჩიეთ შესაფერისი მომსახურება: აუდიტის, მიმოხილვის, კომპილაციისა და შეთანხმებული პროცედურების მომსახურებების შედარება“ - გამოქვეყნდა

სრულად

სამსახურის უფროსი ფინეთში აღსრულების სამუშაო ჯგუფის (EWG) მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრას დაესწრო

სამსახურის უფროსი ფინეთში IFIAR-ის მიერ დაარსებული - აღსრულების სამუშაო ჯგუფის (EWG) მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრას დაესწრო, რომელიც აღსრულების კვლევის ანგარიშის წარდგენასა და სამოქმედო გეგმის განხილვას ისახავდა მიზნად

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები ესტონეთში „კარგი მმართველობის ფონდის“ პროექტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებს დაესწრნენ

სამსახურის წარმომადგენლები ესტონეთში ბრიტანეთის მთავრობის მიერ „კარგი მმართველობის ფონდის“ მიერ დამტკიცებული პროექტის - „ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების გაუმჯობესება მე-4 კატეგორიის საწარმოებისთვის“ -  ფარგლებში გამართულ პრეზენტაციებს და შეხვედრებს დაესწრნენ

სრულად