სამსახური ელექტრონული კომუნიკაციის ახალ სისტემაზე გადადის

ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსული კითხვების რაოდენობის გათვალისწინებით, სამსახური მეილების ახალი, უფრო მოქნილი სისტემის გამოყენებაზე გადადის, რომლის მეშვეობითაც კითხვებზე პასუხის მიღება შედარებით მოკლე ვადაში იქნება შესაძლებელი

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში, სამსახურის უფროსის 2021 წლის 19 ივლისის Nნ-13 ბრძანებით ცვლილება შევიდა

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

,,ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის Nნ-9 ბრძანებაში 2021 წლის 16 ივლისს განხორციელდა ცვლილება

სრულად

მდგრადობის ანგარიშგების სფეროსთან დაკავშირებით, თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

საქართველოს საზედამხედველო უწყებებს და არასამთავრობო სექტორს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც საქართველოში მდგრადობის ანგარიშგების კულტურის განვითარებას შეუწყობს ხელს

სრულად

სამსახურის წარმომადგენელი ბუღალტრების, ფინანსისტების ყოველწლიურ საზაფხულო კონფერენციას დაესწრო

ბუღალტერთა კავშირის და GIFA-ს ბუღალტრების და ფინანსისტების ყოველწლიური საზაფხულო კონფერენციის ფარგლებში საკომუნიკაციო პანელი გაიმართა, რომელშიც სამსახურის წარმომადგენელმაც მიიღო მონაწილეობა

სრულად

სამსახურმა მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ტრენერთათვის ტრენინგი გამართა

ტრენინგზე აუდიტორია მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის სატრენინგო მასალას და სტანდარტში შეტანილ ცვლილებებს გაეცნო

სრულად