სამსახური ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდა

4 ივნისს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის და ეროვნული ბანკის საბანკო და არასაბანკო ზედამხედველობების მიმართულებების წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებებია

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 23 აგვისტოს N259 ბრძანებაში ცვლილებები შევიდა

სრულად

სამსახურის შეხვედრა მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით, თბილისში ჩატარდა ოთხი ღონისძიება თემაზე - „რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ/ანგარიშგების წარდგენის ახალი სისტემის პრეზენტაცია“

სრულად

შეხვედრა საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურთან

27 მაისს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის და საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა

სრულად

სამსახურის მონაწილეობით საქართველოში ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერების პროექტი განხორციელდება

სამსახური მჭიდროდ ითანამშრომლებს საქართველოში ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერების შესახებ მომზადებულ პროექტთან, რომელიც ევროკავშირის და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელდება

სრულად

ტრენინგი მესამე კატეგორიის საწარმოთა ბუღალტრებისთვის

მსოფლიო ბანკი საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციასთან თანამშრომლობით, მესამე კატეგორიის საწარმოების ბუღალტრებისთვის იწყებს ექვს კვირიან სასწავლო კურსს, რაც ამ ეტაპზე დაფინანსებულია მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის მიერ

სრულად