2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლის სახელმძღვანელო მითითებების შესახებ ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა

24 მაისს, ევროკავშირის პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PAR) - ფარგლებში, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საკითხებზე ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა. ტრენინგი აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების შესაბამისი თანამშრომლებისათვის იყო განკუთვნილი.

ტრენინგზე, მიმოხილულ იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების დანაშაული, კანონმდებლობის მოთხოვნები და გავრცელების ფარგლები, სექტორში არსებული რისკები, კლიენტის/ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია, რისკ-ინდიკატორები, საეჭვო გარიგების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა, შესაბამისობის კონტროლის სისტემა, ინფორმაციის აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და შენახვა, გაეროს სანქციების აღსრულება.

ტრენინგს უძღვებოდა ევროკავშირის პროექტის „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ უფროსი ექსპერტი, მალხაზ ნარინდოშვილი.

გაცნობებთ, რომ მსგავსი სახის შეხვედრა სერტიფიცირებული ბუღალტრების, პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმებისთვის დაგეგმილია მიმდინარე წლის ივლისის თვეში.