მსს ფასს სტანდარტების ინგლისურენოვანი ტრენერების ტრენინგი

მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, 2018 წლის 8-12 ოქტომბერს,  ინგლისურენოვანი მსს ფასს ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა, რომელსაც  აღრიცხვიანობის განათლების და ტრენინგების საერთაშორისო კონსულტანტი უძღვებოდა

სრულად

მიმდინარე რეფორმის გაცნობის მიზნით საქართველოს ყირგიზეთის და ბელარუსის დელეგაციები ეწვივნენ

ფინანსთა სამინისტროსა და მსოფლიო ბანკის ოფისებში გაიმართა  მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრები, რომელიც სტუმარი ქვეყნებისთვის საქართველოში მიმდინარე ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს რეფორმის შესახებ გამოცდილების გაზიარებას ისახავდა მიზნად

სრულად

ბაფ-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა სახელმძღვანელო დოკუმენტი - „ფოკუსირება საქმიანობის შედეგებზე“

ბუღალტერთა პროფესიული ორგანიზაციებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელო დოკუმენტი - „ფოკუსირება საქმიანობის შედეგებზე“, ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ არის მომზადებული და  პროფესიული  ორგანიზაციების ინსტიტუციურ განვითარებაზეა ორიენტირებული

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებით დამტკიცებულ „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესში”  2018 წლის 28 სექტემბერს განხორციელდა ცვლილება

სამსახურის თანამშრომლებმა ლონდონში გამართულ ანგარიშგების სტანდარტების დამდგენთა მორიგ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდისა (IFRS Foundation) და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის წევრების შეხვედრას დაესწრნენ

სამსახურის წარმომადგენლები კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის (CSR Club) მიერ ინიცირებულ შეხვედრას დაესწრნენ და აუდიტორიას ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის მნიშვნელობა გააცნეს

სრულად