გაიმართა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) შესახებ ბუღალტრებისა და აუდიტორების ცნობიერების ამაღლებისათვის გამიზნული სემინარი

29 და 30 მაისს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის, ევროპის საბჭოს და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ორგანიზებით, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) თაობაზე სემინარი გაიმართა

სრულად

ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების შესახებ პრეზენტაციები გაიმართა

2018 წლის 24 და 25 მაისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა გამართა პრეზენტაციები ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების პროცესის შესახებ

სრულად

მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის სამუშაო ვერსია ხელმისაწვდომია კომენტარებისათვის

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის (UK Good Governance Fund) მხარდაჭერით, შეიმუშავებს ფინანსური ანგარიშგების ახალ, გამარტივებულ სტანდარტს მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის Nნ-9 ბრძანებით დამტკიცებულ ,,ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესში“ 2018 წლის 10 მაისს განხორციელდა ცვლილება 

სამსახურსა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმი გაფორმდა

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს თავმჯდომარის ვიზიტი საქართველოში

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB), თავმჯდომარე ჰანს ჰუგერვორსტი საქართველოს პირველად ეწვია, რაც მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს ფასს სტანდარტების დანერგვის პროცესში

სრულად