2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„აუდიტის კომიტეტების ძირითადი გამოწვევები კორპორაციულ მართვაში“ - სამსახურმა და მსოფლიო ბანკმა ღონისძიება გამართეს

24 ნოემბერს, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით, ევროკავშირის და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, ონლაინ ღონისძიება გაიმართა, თემაზე: „აუდიტის კომიტეტების ძირითადი გამოწვევები კორპორაციულ მართვაში“.

ღონისძიება აუდიტის კომიტეტების და სამეთვალყურეო საბჭოების წევრებისთვის სფეროში არსებული საუკეთესო პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარებას ისახავდა მიზნად. აღნიშნული ინფორმაცია საბჭოს გარე და შიდა აუდიტორის საქმიანობის მეთვალყურეობის გაუმჯობესებაში დაეხმარება. შეხვედრა ასევე იმ მნიშვნელოვანი როლის ხაზგასმას დაეთმო, რომელსაც აუდიტის კომიტეტები ასრულებენ აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფისა და ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესების დაცვაში. 

მომხსენებლებმა ღონისძიებაზე ისეთი თემები მიმოიხილეს, როგორიცაა აუდიტის კომიტეტის როლი კორპორაციულ მართვაში, მსოფლიო ბანკის კორპორაციული მართვის ROSC-ის ანგარიშის ძირითადი მიგნებები, სამსახურის თანამშრომლობა აუდიტის კომიტეტებთან, აუდიტის ხარისხის ინდიკატორები, აუდიტის კომიტეტის კომუნიკაცია გარე აუდიტორებთან და შიდა აუდიტორების ზედამხედველობა. შეხვედრის დასკვნით ნაწილში, მომხსენებლებმა აუდიტორიის კითხვებს უპასუხეს.

გაცნობებთ, რომ აუდიტის კომიტეტების ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისათვის, სამსახური და მსოფლიო ბანკი მომავალშიც აქტიურად ითანამშრომლებენ და ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში სხვა ღონისძიებებიც განხორციელდება.  

აქვე შეგახსენებთ, რომ სამსახური აუდიტის კომიტეტებისთვის მნიშვნელოვან და საყურადღებო სახელმძღვანელოებს თარგმნის და ვებგვერდზე ათავსებს.