მთავრობის ახალი განკარგულება სახელმწიფო სდპ-ების მიერ ანგარიშგების წარდგენის ვადების ცვლილებაზე

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირად განსაზღვრული სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოებისა და ამ საწარმოების წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მიერ ანგარიშგების წარდგენის ვადების განსაზღვრის შესახებ მთავრობის განკარგულება დამტკიცდა 

სრულად

„აუდიტორული ზედამხედველობა ევროკავშირში: საფრანგეთის გამოცდილება“ - სამსახურის წარმომადგენლები CFRR-ის მიერ ორგანიზებულ ვებინარებს დაესწრნენ

ოთხდღიანი საერთაშორისო ვებინარი, საფრანგეთის აუდიტის საზედამხედველო ორგანოს გამოცდილების გაზიარებით, დამსწრეთა ცოდნის გაღრმავებას ისახავდა მიზნად აუდიტის ხარისხის კონტროლის და ზედამხედველობის მიმართულებით

სრულად

სამსახურის თანამშრომლობა საბერძნეთის საზედამხედველო სამსახურთან „თვინინგის“ პროექტის შემდეგაც გაგრძელდება

საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოსა (HAASOB) და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სრულად

მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგზე რეგისტრაცია იწყება

ტრენინგი II და III კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის არის განკუთვნილი

სრულად

„ერთიანი ევროპული ელექტრონული ფორმატი (ESEF) და ციფრული ბიზნეს ანგარიშგების სტანდარტი (XBRL)“ - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ონლაინ ღონისძიება გაიმართა

ღონისძიება ერთიანი ევროპული ელექტრონული ფორმატის (ESEF) და ციფრული ბიზნეს ანგარიშგების სტანდარტის (XBRL) გამოყენების საკვანძო საკითხების და სარგებლის მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

მსოფლიო ბანკი მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმებისთვის დაგეგმილი ვებინარების განრიგს აქვეყნებს

მსოფლიო ბანკის მიერ, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ვებინარების სერია იმ კრიტიკული გამოწვევების გადაჭრის გზების დემონსტრირებას ეთმობა, რომლის წინაშეც მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმები (SMP) პანდემიის შედეგად აღმოჩნდნენ

სრულად