ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს კონკურენციის სააგენტოსთან

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა და საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარემ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი

სრულად

გაიმართა მმართველობის ანგარიშგების მომზადების შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული ღონისძიებები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და მსოფლიო ბანკის პარტნიორობით, გაიმართა მმართველობის ანგარიშგების მომზადების შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული სამი ღონისძიება

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 24 მარტის №ნ-3 ბრძანებით დამტკიცებულ „პროფესიული სერტიფიცირების გამარტივებულ წესში“ 2018 წლის 31 იანვარს განხორციელდა ცვლილება, იხილეთ ბმული

გაიმართა მსს ფასს სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული მორიგი ღონისძიება

აფხაზეთის და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატებისა და სამსახურის ორგანიზებით,  მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული მორიგი ღონისძიება გაიმართა

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ახალი წევრები დაემატნენ

2018 წლის 8 იანვრიდან ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ორი ახალი წევრი დაემატა

სრულად

აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობის კუთხით მხარდაჭერა აღუთქვა

აზიის განვითარების ბანკმა დაამტკიცა პროექტი, რომელიც რეგიონის მასშტაბით მიმდინარე „აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის“ ტექნიკური მხადაჭერის განხორციელების პროგრამის ნაწილია 

სრულად