2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს აღსრულებისა და მოკვლევის საკითხებზე, ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია

„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“  პროექტის მიზანია საქართველოს საჯარო უწყებების შესაძლებლობების გაძლიერება და შემდგომი გაუმჯობესება ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების გზით.

სრულად

სამსახურმა, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ” საქართველოს კანონის ფარგლებში, ანგარიშვალდებული პირებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა გამართა

ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრის მიზანია, „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის“ შესახებ დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება

სრულად

IAASB-ის მიერ ახლადშექმნილი საერთაშორისო სტანდარტი ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის შესახებ

სტანდარტის დანერგვა ხელს შეუწყობს ფინანსური ანგარიშგებისადმი ნდობის შენარჩუნებას და აუდიტის სტანდარტების თანმიმდევრულად გამოყენებას ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის პროცესში.

სრულად

სამსახურის, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტმა სტრასბურგში, Moneyval რიგით 66-ე პლენარული სხდომაში მიიღო მონაწილეობა

სამსახურის ხსენებულ ღონისძიებაში ჩართულობა, მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე სიახლეებისა და არსებული გამოწვევების გაზიარების კუთხით

სრულად

სამსახურმა, აუდიტის კომიტეტებისა და სამეთვალყურეო საბჭოების წევრებთან, საინფორმაციო შეხვედრა გამართა

ყოველწლიური შეხვედრის მიზანია აუდიტის კომიტეტების და სამეთვალყურეო საბჭოების წევრებისთვის რჩევებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება.

სრულად

სამსახურს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, ანგარიშგებების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაზე შემოწმების კუთხით, მხარდაჭერა გაეწია

„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“  პროექტის მიზანია საქართველოს საჯარო უწყებების შესაძლებლობების გაძლიერება და შემდგომი გაუმჯობესება ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების გზით.

სრულად