2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა, განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ბრძანება გამოსცა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება შპს „კონტექსტ კონსალტინგის“ განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე 

სრულად

სამსახური (SARAS), საქართველოში, ევროკავშირის კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების ახალი მოთხოვნების დანერგვასთან დაკავშირებით, ინფორმაციას ავრცელებს

ქვეყანაში ახალი დირექტივების დანერგვა კომპლექსური საკითხია და ცხადია ეტაპობრივად, დროში გაწერილად მოხდება. ახალი მარეგულირებელი ჩარჩო დაეხმარება ინვესტორებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, მომხმარებლებს, სხვა დაინტერესებულ პირებს, შეაფასონ კომპანიის მდგრადი განვითარების პოტენციალი და მიმდინარე მაჩვენებლები  ევროკავშირის საკანონმდებლო ინიციატივების ფარგლებში, რომლებიც მიზნად მწვანე ეკონომიკის გაძლიერებას ისახავს. 

სრულად

სამსახურის ბუღალტრული აღრიხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტმა, III და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის, საინფორმაციო შეხვედრა გამართა

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ანგარიშვალდებული პირებისთვის, ანგარიშგების პროცესის გამარტივება, ხარისხიანი ანგარიშგების მომზადებისა და დროული წარდგენის დინამიკის ხელშეწყობა. 

სრულად

სამსახურის უფროსი, საქართველოს ეროვნული ბანკისა და IFC-ს თანამშრომლობით გამართული, მდგრადი დაფინანსების ფორუმის პანელური დისკუსიის მომხსენებელია

ფორუმი, რომელსაც საფუძველი 2018 წელს ჩაეყარა მნიშვნელოვან პლატფორმას წარმოადგენს საქართველოსა და სხვა მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში მდგრადი დაფინანსების განვითარების მიმართულებით ნაყოფიერი დისკუსიებისა და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების გასაერთიანებლად.

სრულად

სამსახური (SARAS) დაინტერესებული მხარეებისგან უკუკავშირის მიღების მიზნით AML/CFT მიმართულებით „ანგარიშვალდებული პირის მიერ შესაბამისობის კონტროლის სისტემის დანერგვის თაობაზე“ სამსახურის უფროსის ბრძანების პროექტს ასაჯაროებს

პროექტის მიღება, სამსახურის მიმართ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით ანგარიშვალდებულ პირებს დაეხმარება ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ვალდებულების შესრულებაში.

სრულად