მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების მომავალი: მარკეტინგი და კომუნიკაცია - მსოფლიო ბანკმა მეხუთე ვებინარი გამართა

ღონისძიება მსოფლიო ბანკის მიერ, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ვებინარების სერიის ნაწილია 

სრულად

შეტყობინება სუბიექტებისთვის

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სუბიექტებმა 2020 საანგარიშგებო წლის წლიური ანგარიშგება უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა

სრულად

საქართველოს მთავრობამ 2021–2025 წლებში მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია დაამტკიცა

სამსახურის მონაწილეობით შემუშავებული სტრატეგიის მთავარი მიზანია მცირე და საშუალო მეწარმეობის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა და პანდემიამდე არსებული დადებითი ტენდენციების აღდგენა

სრულად

IAASB-ი ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის ახალ სტანდარტს დაამტკიცებს

აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტისთვის განკუთვნილი სტანდარტის პროექტზე დაასრულა მუშაობა, რომელიც ამ ტიპის საწარმოთათვის დამახასიათებელი გარემოებებისა და ბუნებისთვის იქნება ადაპტირებული, თუმცა დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებს მაინც უპასუხებს

სრულად

სამსახური ელექტრონული კომუნიკაციის ახალ სისტემაზე გადადის

ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსული კითხვების რაოდენობის გათვალისწინებით, სამსახური მეილების ახალი, უფრო მოქნილი სისტემის გამოყენებაზე გადადის, რომლის მეშვეობითაც კითხვებზე პასუხის მიღება შედარებით მოკლე ვადაში იქნება შესაძლებელი

სრულად