ვახტანგ კეჟერაძე

ვახტანგ კეჟერაძე

დაიბადა 1986 წლის 12 მაისს ქ. თბილისში

 

  პროფესიული კარიერა

 • 03.2012 – დღემდე

  სახელმწიფო აუდიტის სამსახური - ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი

 • 04.2014 – დღემდე

  აუდიტორთა ჯგუფის წევრი (European Group of Auditors) - ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის შავი ზღვის აუზის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის პროგრამა (ENI CBC BSB)

 • 10.2014 – 10.2016

  ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, გერმანიის და პოლონეთის უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოებთან დაძმობილების პროექტი (EU/ENP/ TWINNING) - მე-2 კომპონენტის ლიდერი - "ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტის და ანგარიშგების გაძლიერება"

 • 03.2013 – 09.2015

  ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელი (OECD Anti-Corruption Network) - ქსელის წევრ სახელმწიფოთა მონიტორინგის ექსპერტი

 • 03.2010 – 03.2012

  PricewaterhouseCoopers საქართველო - კონსულტანტიდან უფროს ექსპერტამდე

 • 09.2007 – 03.2010

  Deloitte & Touche საქართველო - აუდიტის კონსულტანტი

 • 03.2017 – დღემდე

  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი

 • 06.2013 – დღემდე

  სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი - საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერტიფიცირების პროგრამის ტრენერი

 • 03.2016 – დღემდე

  სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - საჯარო ფინანსების მართვის პროგრამის ტრენერი

  განათლება

 • 2004 - 2008

  ESM-თბილისის და პრესტონის უნივერსიტეტის (აშშ) ბიზნესის ადმინისტრირების დუალური ბაკალავრის ხარისხი ფინანსების და აღრიცხვის სპეციალიზაციით.

   

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული

  პროფესიული ორგანიზაციების წევრობა

 • უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოთა საერთაშორისო ორგანიზაციის (INTOSAI) პროფესიული სტანდარტების კომიტეტი (Professional Standards Committee) - შიდა კონტროლის სტანდარტების ქვეკომიტეტის წევრი

 • ინგლისისა და უელსის ნაფიც ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ICAEW) აუდიტისა და მარწმუნებელი საქმიანობის ფაკულტეტის წევრი