2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური (SARAS), საქართველოს მასშტაბით, ღონისძიებების ციკლს იწყებს თემაზე: „2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდის ანგარიშგების წარდგენის პროცესი“

შეხვედრების მთავარი მიზანია დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება, მათთვის ანგარიშგების წარდგენის პროცესის გამარტივება და წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის გაუმჯობესება

სრულად

SARAS-ის AML მიმართულების ხელმძღვანელმა ADB-ის მიერ ორგანიზებულ ვორქშოფზე, პანელურ დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა

ღონისძიება მონაწილე ქვეყნებისთვის წარმოადგენს ღირებულ პლატფორმას საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და სრულყოფილი სამართლებრივი ჩარჩოების შემუშავებისთვის

სრულად

სამსახური (SARAS) AML მიმართულებით განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს

განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის/ტრენინგის შეთანხმების მიზნით, სამსახურისთვის მიმართვის ვადა განსაზღვრულია ყოველწლიურად, 1 იანვრიდან – 1 ივლისამდე

სრულად

SARAS-მა, შპს „კონტექსტ კონსალტინგის“ მიერ AML მიმართულებით, განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ბრძანება გამოსცა

სამსახურის უფროსის  ბრძანება შპს „კონტექსტ კონსალტინგის“ განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე

სრულად

სამსახურმა, განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ბრძანება გამოსცა

სამსახურის უფროსის ბრძანება შპს „ბიდიო კონსალტინგის” განგრძობითი განათლების
მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე 

 

სრულად

სამსახური (SARAS) „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში და მის თანმდევ, ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ინფორმაციას აქვეყნებს

კანონპროექტის მიღებით გადაიდგა კიდევ ერთი ნაბიჯი  საქართველოში ანგარიშგება-აუდიტის რეფორმის განხორციელების კუთხით და საქართველოს კანონმდებლობა უფრო მეტად დაიხვეწა და დაუახლოვდა ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაციებს

სრულად