2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

IFIAR-ის ყოველწლიური პლენარული სხდომა წელს იაპონიაში ჩატარდა

მიმდინარე წლის 16-18 აპრილს, აუდიტის დამოუკიდებელ მარეგულირებელთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ პლენარულ სხდომას წელს იაპონიის ფინანსური მომსახურების სააგენტოს (FSA)/სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა და აუდიტის ზედამხედველობის საბჭომ (CPAAOB) ქალაქ ოსაკაში უმასპინძლა. ღონისძიებას, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის საზედამხედველო ორგანოების წარმომადგენლებთან ერთად, სამსახურის (SARAS) ხელმძღვანელი და შესაბამისი დეპარტამენტის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. 

IFIAR-ი წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის პლენარულ სხდომას ყოველწლიურად მართავს, რათა ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკითხები, აუდიტის პროფესიაში არსებული გამოწვევები და აუდიტის მდგრადი ხარისხის მისაღწევად საჭირო სტრატეგიული მიდგომები მიმოიხილოს. ღონისძიებაზე, დამსწრეები ზემოთ აღნიშნული მიმართულებებით არსებულ საუკეთესო პრაქტიკებს ეცნობიან. 

პლენარულ სხდომაზე განხილულ იქნა აუდიტის ზედამხედველობასთან დაკავშირებული ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიცაა აუდიტორული ფირმის მმართველობა, ტექნოლოგიები აუდიტში, კომპანიების მდგრადობასთან დაკავშირებული მარწმუნებელი გარიგებები. ღონისძიებაზე ასევე გაიმართა სასემინარო სესიები მსოფლიოს ექვსი უდიდესი აუდიტორული ქსელის ხელმძღვანელებთან და ინვესტორთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა სამუშაო ჯგუფთან (IOSWG). 

ხსენებული ღონისძიება ღირებული პლატფორმაა დარგის წარმომადგენლებისთვის მთელი მსოფლიოდან სხვა მარეგულირებელი ორგანოებისა და  გლობალური აუდიტორული ფირმების წარმომადგენლებთან გამოცდილების გაზიარების, თემატურ დისკუსიებში ჩართულობის, სფეროში არსებული მნიშვნელოვანი სიახლეების გაცნობისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების კუთხით.