გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მონღოლეთის დელეგაციასთან

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ინიციატივით, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები მონღოლეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის დელეგაციას შეხვდნენ

სრულად

ბელარუსის ფინანსთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენცია ფინანსური სისტემის განვითარების აქტუალურ საკითხებზე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა მონაწიელობა მიიღო ბელარუსის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს მიერ ჩაატარებულ საერთასორისო კონფერენციაში, რომელიც მიზნად ისახავდა აღრიცხვა - ანგარიშგების სფეროს რეფორმასთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვას

სრულად

თელავში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მცირე და საშუალო ზომისა და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თაობაზე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, გამართა სამუშაო შეხვედრა IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტისა და თვითსწავლების დოკუმენტის ხელშეწყობის პროექტის შესახებ

სრულად

გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მცირე და საშუალო ზომისა და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, გამართა სამუშაო შეხვდრა IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტისა და თვითსწავლების დოკუმენტის დანერგვის ხელშეწყობის პროექტის შესახებ

სრულად

ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს თანამშრომლობის შესახებ

სრულად

გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მცირე და საშუალო ზომის და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, გამართა შეხვედრა მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის და თვითსწავლების დოკუმენტის, ასევე მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროექტის შესახებ

სრულად