სამსახურსა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმი გაფორმდა

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს თავმჯდომარის ვიზიტი საქართველოში

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB), თავმჯდომარე ჰანს ჰუგერვორსტი საქართველოს პირველად ეწვია, რაც მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს ფასს სტანდარტების დანერგვის პროცესში

სრულად

ფინანსთა სამინისტროში ფასს სტანდარტებისა და მსს ფასს სტანდარტის შესახებ სემინარი ჩატარდა

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებითა და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) პარტნიორობით ფასს სტანდარტებისა (IFRS) და მსს ფასს სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ სემინარი ჩატარდა

სრულად

მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისათვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შემუშავების პროცესი აქტიურ ფაზაში გადადის

29 მარტს გაიმართა ბრიტანეთის მთავრობის მიერ ინიცირებული ტექნიკური დახმარების პროექტის პრეზენტაცია - „გაუმჯობესებული ფინანსური ანგარიშგება IV კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსებზე მარტივი წვდომისთვის”

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებით დამტკიცებულ „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესში”  2018 წლის 26 მარტს განხორციელდა ცვლილება, იხილეთ ბმული

ეროვნული ინიციატივები ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში განათლების გასაუმჯობესებლად

2018 წლის 23 მარტს, გაიმართა მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, რომლის მიზანსაც ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში განათლების გაუმჯობესების სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის შემუშავება წარმოადგენდა

სრულად