სამსახურის ვებგვერდს აუდიტის კომიტეტებისთვის ახალი ჩანართი დაემატა

ვებგვერდზე აუდიტის კომიტეტებისთვის საყურადღებო, სარეკომენდაციო ხასიათის სახელმძღვანელო დოკუმენტები განთავსდება, რომელსაც სამსახური თარგმნის ან შეიმუშავებს

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებაში 2022 წლის 19 მაისს განხორციელდა ცვლილება

სრულად

აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი სტანდარტების განახლებული ვერსია სამსახურის ვერბგვერდზე განთავსდა

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ქართულ ენაზე თარგმნილი, IFAC-ის მიერ დადგენილი ეთიკის კოდექსის, ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების განახლებული ვერსია

სრულად

ევროკავშირის პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ - ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სამუშაო შეხვედრა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის სფეროში მიმდინარე აქტუალური საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

სამსახურის წარმომადგენელმა III და IV კატეგორიის საწარმოთათვის გამართულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა

ღონისძიება აუდიტორიისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

მდგრადი განვითარების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (ISSB) პირველი სტანდარტის განსახილველი პროექტი/სამუშაო ვერსია გამოაქვეყნა

პროექტში საწარმოთათვის მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებით გასამჟღავნებელი ფინანსური ინფორმაციის შესახებ საერთო მოთხოვნებია განსაზღვრული

სრულად