2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, ანგარიშგებების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაზე შემოწმების კუთხით, მხარდაჭერა გაეწია

სამსახურმა, „ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარე კონკრეტულ  აქტივობასთან დაკავშირებით - The development of a review process of the financial statements in terms of compliance with IFRS Standards in alignment with international best practices, შემაჯამებელი ღონისძიება გამართა. სამსახურს მხარდაჭერა გაეწია ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დეტალური მოკვლევის  მიმართულებით, გაზიარდა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა ანგარიშგებების დეტალური შემოწმების კუთხით. ასევე, ანალიზის პროცესისთვის შეიქმნა საჭირო სახელმძღვანელო დოკუმენტი რომელშიც ასახულია სამუშაო ჯგუფის თანამშრომლობის ფარგლებში დადებული დასკვნები და რეკომენდაციები.

პროექტის შემაჯამებელ ღონისძიებას სამსახურთან ერთად, უძღვებოდა ექსპერტი ლუსია კაშიაროვა (LUCIA KAŠIAROVÁ) ESM - ევროპის სტაბილურობის მექანიზმის აუდიტორთა საბჭოს წევრი (Member of the Board of AuditorsMember of the Board of Auditors ESM - European Stability Mechanism). ღონისძიებას ესწრებოდნენ სამსახურის, სსიპ - შემოსავლების სამსახურის, სსიპ - ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები. 

„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“  პროექტის მიზანია საქართველოს საჯარო უწყებების შესაძლებლობების გაძლიერება და შემდგომი გაუმჯობესება ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების გზით. 

გაეცანით თემასთან დაკავშირებულ სხვა სიახლეს: 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს Country-By-Country Reporting საკითხებზე ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია