ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

XBRL-ის სტანდარტის დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევის გახსნითი შეხვედრა გაიმართა

გაუმჯობესებული ხარისხიანი ანგარიშგებისთვის, სწრაფი ბიზნეს გადაწყვეტილებებისთვის, კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის და საწარმოებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდისთვის მნიშვნელოვანია ფინანსური ინფორმაცია ციფრულ ფორმატში იყოს წარმოდგენილი. ასეთი სახით მიწოდებული ინფორმაცია უფრო ხარისხიანი, შესადარისი და სანდოა. სწორედ ამას ემსახურება XBRL-ი, მსოფლიოში ფართოდ გამოყენებადი ღია ბიზნეს ინფორმაციის გაცვლის სტანდარტი, რომლის მთავარი მიზანი საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვაა და ევროკავშირის ქვეყნებში ანგარიშგებების აღნიშნული სტანდარტით წარდგენის მოთხოვნა უკვე არსებობს.

საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ფეხი აუწყოს საერთაშორისო სტანდარტებს. სწორედ ამ მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით, საქართველოში XBRL-ის სტანდარტის დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევის პროექტი დაიწყო. აღნიშნულ პროექტს პოლონური კომპანია - BR-AG ახორციელებს.

6 ოქტომბერს, პროექტის გახსნითი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა XBRL-ის სტანდარტის მიმოხილვას ისახავდა მიზნად. პრეზენტაციას პოლონური კომპანიის წარმომადგენლები მიხალ ზაბრიცკი და  კატარჟინა სოკოვიცი გაუძღვნენ. მონაწილეებმა XBRL-ის სტანდარტის სარგებელზე და საერთაშორისო გამოცდილებაზე ისაუბრეს. მათ სტანდარტის გამოყენების მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი და განაცხადეს, რომ სტანდარტის გამოყენება ხელს უწყობს  მონაცემთა შესადარისობას, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას, ინფორმაციის ხარისხის და სანდოობის ზრდას.

აღსანიშნია, რომ XBRL-ის სტანდარტის დანერგვით, საწარმოებისთვის შესაძლებელი გახდება სრულიად ციფრულ ფორმატში მოამზადონ ფინანსური ანგარიშგებები, რაც გაამარტივებს როგორც სამსახურის, ასევე სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ყველა სხვა დაინტერესებული მხარის მიერ ინფორმაციის დამუშავების პროცესს.

პროექტში დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალური ჩართულობისთვის შეხვედრას დაესწრნენ: მსოფლიო ბანკი, საქართველოს ეროვნული ბანკი, შემოსავლების სამსახური, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, კომუნიკაციების კომისია, ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, აწარმოე საქართველოში, კრედიტ ინფო საქართველო, საქართველოს საფონდო ბირჟა, საქართველოს საბანკო ასოციაცია.

გაცნობებთ, რომ XBRL-ის სტანდარტის დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევასთან დაკავშირებით შეხვედრები კვლავ გრძელდება და ინფორმაცია სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდება.