დავით მჭედლიძე სამსახურის უფროსად დაინიშნა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანების შესაბამისად, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის პოზიციაზე დავით მჭედლიძე დაინიშნა. 2017 წლიდან ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის პოზიციას იკავებდა, სადაც ოთხი წლის განმავლობაში, თავის გუნდთან ერთად, მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა.

„მოხარული ვარ, რომ ქვეყნის განვითარებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი საქმის მონაწილე ვარ, ახლა უკვე ახალი პოზიციით და კიდევ უფრო დიდი პასუხისმგებლობით.  რეფორმამ უკვე ბევრი რამ შეცვალა ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ განვითარება უწყვეტი პროცესია და იმისათვის, რომ საქართველო ევროპის განუყოფელი ნაწილი გახდეს, დაწყებული პროცესები ასეთივე ტემპით უნდა გაგრძელდეს,“ - აღნიშნავს დავით მჭედლიძე.

შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის ოქტომბრიდან ბნ. დავითი სამსახურის უფროსის მოვალეობას ასრულებდა. 


იხ. სამსახურის ხელმძღვანელობის სრული შემადგენლობა