თურქეთის აუდიტის საზედამხედველო ორგანოსთან (KGK) გამართული ერთდღიანი ვიზიტი სამსახურის საქმიანობისათვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებული გამოცდილების გაზიარებასა და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივების შესახებ მსჯელობას დაეთმო

სრულად

30 ივნისს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი დაესწრო ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ სემინარს „მენეჯმენტის ფინანსური გადაწყვეტილებები სამშენებლო სექტორში“

სრულად

2017 წლის 29 ივნისიდან ამოქმედდა საანგარიშგებო პერიოდის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესი

სრულად

21-22 ივნისს მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრისა (CFRR) და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, STAREP პროგრამის ფარგლებში ორგანიზებული სემინარი ჩატარდა, თემაზე: „ეროვნული ინიციატივები ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში განათლების გასაძლიერებლად“

სრულად

2017 წლის 21 ივნისს, სასტუმრო „ბილტმორ თბილისში“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და ა...

სრულად

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა და საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს თანამშრომლობის შესახებ

სრულად