ხელი მოეწერა მემორანდუმს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს შორის თანამშრომლობის თაობაზე

სრულად

მოთხოვნები ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დისკუსია გამართა პროექტის - საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასება საქართველოში - ფარგლებში

სრულად

ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადვილე და სამსახურის უფროსი მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) ყოველწლიურ სემინარს დაესწრნენ, განიხილეს ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში მიმდინარე რეფორმები ევროკომისიის წარმომადგენლებთან

სრულად

სამსახურის მიერ სათანადო ინფორმაციის მიღებისა და სარეგისტრაციო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა ცვლილებები სამსახურის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებაში

სრულად

2017 წლის 1 აპრილიდან ამოქმედდა პროფესიული სერტიფიცირების გამარტივებული წესი

სრულად

გაიმართა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს რიგით მე-3 სხდომა

სრულად