სამსახურის წარმომადგენლებმა ბუღალტერთა კავშირის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებისთვის საინფორმაციო სახის შეხვედრა გაიმართა

სრულად

შეხვედრა IFAC-ის წარმომადგენლებთან

სამსახურის წარმომადგენლები აშშ-ში ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წარმომადგენლებს შეხვდნენ თანამშრომლობის მიმდინარე სტატუსის და სამომავლო პერსპექტივების განსახილველად

სრულად

IFIAR-ის აუდიტის ინსპექტირების მეთოთხმეტე სემინარი აშშ-ში გაიმართა

სამსახურის წარმომადგენლები აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) აუდიტის ინსპექტირების რიგით მეთოთხმეტე სემინარს დაესწრნენ

სრულად

დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების (ბას) წევრების საყურადღებოდ

სამსახურის მიერ აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამების რეესტრში ცვლილება განხორციელდა

სრულად

პრაქტიკის დებულება 2 – „არსებითობის განსჯა“ - ქართულ ენაზე ითარგმნა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული პრაქტიკის დებულება 2 – „არსებითობის განსჯა“ - ქართულ ენაზე ითარგმნა. დოკუმენტი სამსახურის ვებგვერდზეა განთავსებული და ნებისმიერი დაინტერებული პირისთვის არის ხელმისაწვდომი

2020 წლის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის მიმართულებები

აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ სამსახური აქვეყნებს ინფორმაციას 2020 წლის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დაგეგმილი მიმართულებების შესახებ, სადაც ასახულია მონიტორინგის სახეები, ვადები, მონიტორინგის დაწყების ინდიკატორები და პროცესის აღწერილობა (იხილეთ ბმული).