2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური (SARAS) „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში და მის თანმდევ, ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ინფორმაციას აქვეყნებს

კანონპროექტის მიღებით გადაიდგა კიდევ ერთი ნაბიჯი  საქართველოში ანგარიშგება-აუდიტის რეფორმის განხორციელების კუთხით და საქართველოს კანონმდებლობა უფრო მეტად დაიხვეწა და დაუახლოვდა ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაციებს

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები BARTA 2024-ის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაში ჩაერთნენ, სადაც ჟიურის უკუკავშირი გაზიარდა და ხარისხიანი ანგარიშგების შედგენაზე გაკეთდა აქცენტი

ღონისძიებაში SARAS-ის წარმომადგენლები იყვნენ ჩართული, სამსახურის მხრიდან აქცენტი გაკეთდა ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობებსა და ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მახასიათებლებზე, ასევე ანგარიშგების წარდგენის დროულობის მნიშვნელოვნებაზე 

სრულად

გამოკითხვა | ბუღალტრებისა და საწარმოების წარმომადგენლებისთვის

სამსახური (SARAS) იწყებს შეხვედრების ციკლის ორგანიზებას, რის ფარგლებშიც საქართველოს მასშტაბით გამართავს ღონისძიებებს თემაზე:„ანგარიშგების წარდგენის პროცესი“.

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლებმა მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) მიერ, ავსტრიაში გამართულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა, რომელიც ეძღვნებოდა ახალი რეგიონული პროექტის, "აღრიცხვის, აუდიტისა და მდგრადობის ანგარიშგების პროგრამის გაძლიერება (EAASURE)" დაწყებას

ორდღიანი ცოდნის გაზიარების ღონისძიების მიზანია  11 ბენეფიციარი ქვეყნის წარმომადგენლების გაერთიანება ევროკავშირის ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისა და კორპორაციული ფინანსური და მდგრადობის ანგარიშგების გამოწვევების დაძლევის სტრატეგიების განსახილველად

სრულად

მზადება BARTA 2024 -სთვის: ჟიურის უკუკავშირი და მასტერკლასი მდგარდობის ანგარიშგების შედგენაზე

შეხვედრა განკუთვნილია „საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის ჯილდოს, BARTA-ს“ კონკურსში მონაწილე და მონაწილეობის მიღების მსურველი პირველი კატეგორიის კომპანიების/ჯგუფებისთვისა და საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისთვის 

სრულად

აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი სტანდარტების განახლებული ვერსიები სამოქმედოდ იქნა შემოღებული

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ქართულ ენაზე თარგმნილი, ხარისხის მართვის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების ასევე ეთიკის სტანდარტების განახლებული ვერსია

სრულად