საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოსა (HAASOB) და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სრულად

ტრენინგი II და III კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის არის განკუთვნილი

სრულად

ღონისძიება ერთიანი ევროპული ელექტრონული ფორმატის (ESEF) და ციფრული ბიზნეს ანგარიშგების სტანდარტის (XBRL) გამოყენების საკვანძო საკითხების და სარგებლის მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

მსოფლიო ბანკის მიერ, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ვებინარების სერია იმ კრიტიკული გამოწვევების გადაჭრის გზების დემონსტრირებას ეთმობა, რომლის წინაშეც მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმები (SMP) პანდემიის შედეგად აღმოჩნდნენ

სრულად

,,ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის Nნ-9 ბრძანებაში 2021 წლის 22 იანვარს განხორციელდა ცვლილება

სრულად

სამსახური აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ, 2021 წლის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დაგეგმილი მიმართულებების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს

სრულად