სტანდარტის განახლების პროცესში მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, სამსახურმა აღნიშნულ დოკუმენტში შესატანი ცვლილებები ვებგვერდზე განათავსა

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო ყველა დაინტერესებულ ქვეყანას მსს ფასს სტანდარტში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით მოსაზრების გაზიარებისკენ მოუწოდებს

სრულად

IFIAR-ის კვლევა, რომელშიც 2019 წელს საქართველომაც მიიღო მონაწილეობა, საერთაშორისო მასშტაბით ხარისხის კონტროლის სისტემების გამართულობის შესაფასებას, ხარვეზების გამოვლენას და აუდიტის ხარისხის ამაღლებას ემსახურება 

სრულად

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებისთვის საინფორმაციო სახის შეხვედრა გაიმართა

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები აშშ-ში ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წარმომადგენლებს შეხვდნენ თანამშრომლობის მიმდინარე სტატუსის და სამომავლო პერსპექტივების განსახილველად

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) აუდიტის ინსპექტირების რიგით მეთოთხმეტე სემინარს დაესწრნენ

სრულად