საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ტერმინოლოგიის ონლაინ ლექსიკონი შეიქმნა, რომელიც განკუთვნილია პროფესიული, აკადემიური და ბიზნეს წრეებისთვის, ასევე ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის

სრულად

ღონისძება საქართველოს ეროვნული ბანკის, მდგრადი საბანკო ქსელის და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრის, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ იყო ორგანიზებული და, ფინანსების მდგრადობის კუთხით, საქართველოში არსებული მდგომარეობის და სამომავლო პერსპექტივების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად


„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელდა ცვლილება

სრულად

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „თვინინგის“ პროექტის ფარგლებში სამსახურის წარმომადგენლები საბერძნეთს სასწავლო ვიზიტით ეწვივნენ

სრულად

აღსრულების სამუშაო ჯგუფი აუდიტის დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოების საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) მოკვლევისა და აღსრულების სფეროში თანამშრომლობას უძღვება და მიზნად ინვესტორების დაცვასა და აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს

სრულად