2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

კანონპროექტის მიღებით გადაიდგა კიდევ ერთი ნაბიჯი  საქართველოში ანგარიშგება-აუდიტის რეფორმის განხორციელების კუთხით და საქართველოს კანონმდებლობა უფრო მეტად დაიხვეწა და დაუახლოვდა ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაციებს

სრულად

ღონისძიებაში SARAS-ის წარმომადგენლები იყვნენ ჩართული, სამსახურის მხრიდან აქცენტი გაკეთდა ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობებსა და ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მახასიათებლებზე, ასევე ანგარიშგების წარდგენის დროულობის მნიშვნელოვნებაზე 

სრულად

სამსახური (SARAS) იწყებს შეხვედრების ციკლის ორგანიზებას, რის ფარგლებშიც საქართველოს მასშტაბით გამართავს ღონისძიებებს თემაზე:„ანგარიშგების წარდგენის პროცესი“.

სრულად

ორდღიანი ცოდნის გაზიარების ღონისძიების მიზანია  11 ბენეფიციარი ქვეყნის წარმომადგენლების გაერთიანება ევროკავშირის ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისა და კორპორაციული ფინანსური და მდგრადობის ანგარიშგების გამოწვევების დაძლევის სტრატეგიების განსახილველად

სრულად

შეხვედრა განკუთვნილია „საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის ჯილდოს, BARTA-ს“ კონკურსში მონაწილე და მონაწილეობის მიღების მსურველი პირველი კატეგორიის კომპანიების/ჯგუფებისთვისა და საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისთვის 

სრულად

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ქართულ ენაზე თარგმნილი, ხარისხის მართვის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების ასევე ეთიკის სტანდარტების განახლებული ვერსია

სრულად