ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

შეხვედრა სამსახურსა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის
(IFC) თანამშრომლობის ფარგლებში გაიმართება.

სრულად

სამსახურს, ექსპერტული მხარდაჭერა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „ევროკავშირისა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“- მა გაუწია.

სრულად

ევროკომისიამ მდგრადობის ანგარიშგების ახალი, ევროპული სტანდარტები გამოაქვეყნა, რაც არაფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს პოზიტიური მიმართულებით გარდაქმნის

სრულად

ყოველწლიური ღონისძიების მიზანია საწარმოთა დროული და სიღრმისეული ინფორმაციის მიწოდება დარგში არსებულ სიახლეებთან დაკავშირებით, რაც თავის მხრივ მათ დაეხმარებათ ანგარიშგების ხარისხის ზრდაში. 

სრულად

აქტის მიღება, სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ ანგარიშვალდებულ პირებს ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ვალდებულებების შესრულებაში დაეხმარებათ

სრულად