კონკურსი, რომელშიც დაარსებიდან 90-მდე კომპანიამ, 200-ზე მეტი CSR პროექტით მიიღო მონაწილეობა, მიზნად ისახავს საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებას და პოპულარიზაციას

სრულად

ღონისძიება აუდიტის კომიტეტების და სამეთვალყურეო საბჭოების წევრებისთვის სფეროში არსებული საუკეთესო პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარებას ისახავდა მიზნად

სრულად

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილი პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი (IESBA Code) 2021 წლის გამოცემა

სრულად

1 დეკემბერს დაგეგმილი ღონისძიება იმ საწარმოებისთვის არის განკუთვნილი, რომლებიც ანგარიშგების მომზადებისას ფასს სტანდარტებსა და მსს ფასს სტანდარტს იყენებენ. ღონისძიებაზე დასწრება აღნიშნული საწარმოების მომსახურე აუდიტორებისთვისაც მნიშვნელოვანია

სრულად

წესის ამოქმედება საქართველოში აუდიტორული საქმიანობის სფეროს სანდოობისა და ხარისხის ზრდას შეუწყობს ხელს

სრულად

PCAOB-ის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა - „აუდიტის რეგულაციის საერთაშორისო ინსტიტუტი: სარბეინს-ოქსლის ოცი წელი და აუდიტის რეგულირების მომავალი“ - აუდიტის საზედამხედველო ორგანოების წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი და მიზნად სფეროში არსებული მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების გაცნობას ისახავდა 

სრულად