„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელდა ცვლილება

სრულად

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „თვინინგის“ პროექტის ფარგლებში სამსახურის წარმომადგენლები საბერძნეთს სასწავლო ვიზიტით ეწვივნენ

სრულად

აღსრულების სამუშაო ჯგუფი აუდიტის დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოების საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) მოკვლევისა და აღსრულების სფეროში თანამშრომლობას უძღვება და მიზნად ინვესტორების დაცვასა და აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს

სრულად

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტისთვის, რომელიც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერებასა და სამართლებრივი დაახლოების ხელშეწყობას ემსახურება, ვებგვერდი შეიქმნა

სრულად

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეფორმის ფარგლებში, საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური და სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური ანგარიშგების მართვის სისტემის განვითარების მიმართულებით თანამშრომლობენ

სრულად

სამსახურმა სამოქმედოდ შემოიღო ქართულ ენაზე ნათარგმნი, IFAC-ის მიერ დადგენილი ეთიკის კოდექსის, ხარისხის კონტროლის, აუდიტის და სხვა მომსახურებების საერთაშორისო სტანდარტების განახლებული ვერსია

სრულად