სტანდარტის განახლების პროცესში მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, სამსახურმა აღნიშნულ დოკუმენტში შესატანი ცვლილებები ვებგვერდზე განათავსა

სრულად

01 აპრილი
2020

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ 2019 წელს მიღებული შემოსავლების/თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის განახლება

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო ყველა დაინტერესებულ ქვეყანას მსს ფასს სტანდარტში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით მოსაზრების გაზიარებისკენ მოუწოდებს

სრულად

IFIAR-ის კვლევა, რომელშიც 2019 წელს საქართველომაც მიიღო მონაწილეობა, საერთაშორისო მასშტაბით ხარისხის კონტროლის სისტემების გამართულობის შესაფასებას, ხარვეზების გამოვლენას და აუდიტის ხარისხის ამაღლებას ემსახურება 

სრულად

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებისთვის საინფორმაციო სახის შეხვედრა გაიმართა

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები აშშ-ში ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წარმომადგენლებს შეხვდნენ თანამშრომლობის მიმდინარე სტატუსის და სამომავლო პერსპექტივების განსახილველად

სრულად