2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-551467 434067305 შპს ბიზნეს ინტელექტი სრულად
SARAS-AF-867482 416339082 შპს ბიზნეს კონსალტინგი სრულად
SARAS-AF-440672 405640445 შპს ბიზნეს მრჩეველი და აუდიტი სრულად
SARAS-AF-354604 405296745 შპს ბიზნეს სოლუშენს გრუპ სრულად
SARAS-AF-607466 416342684 შპს ბიზნესის მომსახურების ცენტრი სრულად
SARAS-AF-577846 404878913 შპს ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფი სრულად
SARAS-AF-680279 405249930 შპს ბიზნესისა და აუდიტის აკადემია სრულად
SARAS-AF-948892 212882923 შპს ბიზნესმატიანე სრულად
SARAS-AF-874851 400363496 შპს ბილანსია კონსალტინგ სრულად
SARAS-AF-571086 406337691 შპს ბისისი სრულად

ყველა ჩანაწერი : 265