ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-504301 405389324 შპს აღრიცხვა და კონსალტინგი სრულად
SARAS-AF-705338 405621607 შპს აღრიცხვის სტანდარტი სრულად
SARAS-AF-650748 205214613 შპს აღრიცხვისა და აუდიტის სასწავლო ცენტრი - ენ სრულად
SARAS-AF-382611 400347353 შპს ბ.უ. კომპანი სრულად
SARAS-AF-365341 216452185 შპს ბი ემ ქეი პარტნერს სრულად
SARAS-AF-759244 445536723 შპს ბი სი აი ჯორჯია სრულად
SARAS-AF-580968 412753774 შპს ბი.სი.ეი. სრულად
SARAS-AF-548921 404887636 შპს ბიზნეს ადმინისტრირების მხარდაჭერის ცენტრი სრულად
SARAS-AF-551467 434067305 შპს ბიზნეს ინტელექტი სრულად
SARAS-AF-354604 405296745 შპს ბიზნეს სოლუშენს გრუპ სრულად

ყველა ჩანაწერი : 150