ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-559442 400349440 შპს ბი-ქეი გრუპ 2 სრულად
SARAS-AF-407366 406233071 შპს ელ კონსალტინგი სრულად
SARAS-AF-312294 406209909 შპს ეფ ეი ეს ჯგუფი სრულად
SARAS-AF-952142 406359426 შპს ვებთრი თექნო სრულად
SARAS-AF-376908 415113941 შპს ინფო-ბუღალტერი 2010 სრულად
SARAS-AF-638057 402063994 შპს კონსალტინგ კომპანი სრულად
SARAS-AF-697816 405045320 შპს კონსულტანტი + სრულად
SARAS-AF-297011 422990865 შპს ლე ფინანსი სრულად
SARAS-AF-725667 400179980 შპს სარკო სრულად
SARAS-AF-574037 416358284 შპს სმარტ ექაუნთინგ სრულად

ყველა ჩანაწერი : 154