2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-492664 404915142 შპს აი ეფ არ ეს ედვაიზორი სერვისიზ სრულად
SARAS-AF-551495 405132645 შპს აი ეფ ეს ჯგუფი სრულად
SARAS-AF-640137 405339272 შპს აი.ჯი სრულად
SARAS-AF-891365 425360744 შპს აიეფეიესი სრულად
SARAS-AF-467029 206344687 შპს აკვატრანსი სრულად
SARAS-AF-399367 406392853 შპს ალბასეტი სრულად
SARAS-AF-897395 204462447 შპს ალექსანდრე სრულად
SARAS-AF-143862 404992549 შპს ალტერნატიული ბიზნეს გადაწყვეტილებები სრულად
SARAS-AF-475824 405494371 შპს ანდერსენ ჯორჯია სრულად
SARAS-AF-933206 405262594 შპს აუდიტ კონსალტინგ სრულად

ყველა ჩანაწერი : 265