ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-122496 206338685 შპს კანდელაკი აუდიტ კონსალტინგი სრულად
SARAS-AF-751153 426117267 შპს კაპიტალ ექაუნთინგ სრულად
SARAS-AF-475603 416374275 შპს კონსალთ სრულად
SARAS-AF-281631 445616263 შპს კონსულტანტი - 2022 სრულად
SARAS-AF-206693 402115705 შპს კრეატივ სოლუშენს გრუპ სრულად
SARAS-AF-847330 400275929 შპს ლიდერ ჯორჯია სრულად
SARAS-AF-814390 202460390 შპს ლიხურა სრულად
SARAS-AF-859207 405263735 შპს მავენ სრულად
SARAS-AF-218330 406178915 შპს მოორ კონსალტინგი სრულად
SARAS-AF-386294 405264262 შპს ნამბერს სრულად

ყველა ჩანაწერი : 150