ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-254873 ვარდანაშვილი ნინო სრულად
SARAS-APPS-501429 ვახტანგიშვილი ალინა სრულად
SARAS-APPS-521187 ზალიკიანი ბესარიონ სრულად
SARAS-APPS-396214 ზაქარიაშვილი სესილი სრულად
SARAS-APPS-299832 ზედაშიძე ლალი

-

SARAS-APPS-224726 ზენაიშვილი ბიძინა სრულად
SARAS-APPS-604578 იაკობაძე ნაზიბროლა

-

SARAS-APPS-798347 იაკობაძე მელანო

-

SARAS-APPS-208238 იასაღაშვილი ეკატერინე სრულად
SARAS-APPS-661943 იაშაღაშვილი ეკატერინე

-

ყველა ჩანაწერი : 192