2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-604578 იაკობაძე ნაზიბროლა

-

SARAS-APPS-798347 იაკობაძე მელანო

-

SARAS-APPS-208238 იასაღაშვილი ეკატერინე სრულად
SARAS-APPS-661943 იაშაღაშვილი ეკატერინე

-

SARAS-APPS-954284 იმესაშვილი შორენა

-

SARAS-APPS-647261 იობიძე მიხეილი სრულად
SARAS-APPS-785364 კაკუშაძე ნინო

-

SARAS-APPS-822702 კანდელაკი ეკატერინე სრულად
SARAS-APPS-415762 კანდელაკი ანა

-

SARAS-APPS-893011 კაპანაძე სალომე სრულად

ყველა ჩანაწერი : 258