ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-366231 კუპატაძე თამარ სრულად
SARAS-APPS-408352 ლამაზოშვილი გიორგი სრულად
SARAS-APPS-597063 ლაშქარაშვილი ნინო სრულად
SARAS-APPS-638174 ლეკვეიშვილი იაკობ

-

SARAS-APPS-830692 ლექვინაძე ქეთევანი სრულად
SARAS-APPS-846186 ლიკლიკაძე ირაკლი სრულად
SARAS-APPS-257096 ლომიძე ხვიჩა სრულად
SARAS-APPS-426451 მათიაშვილი თამაზ

-

SARAS-APPS-281984 მანველიშვილი ციცინო

-

SARAS-APPS-583180 მასურაშვილი ნინო სრულად

ყველა ჩანაწერი : 192