ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-209255 ბერიშვილი ბაჩუკი სრულად
SARAS-APPS-941886 ბერიძე ნათია სრულად
SARAS-APPS-309257 ბერიძე ნონა

-

SARAS-APPS-997423 ბიბილაშვილი ანა სრულად
SARAS-APPS-752871 ბითაძე ელგუჯა სრულად
SARAS-APPS-459385 ბლიაძე ნანა სრულად
SARAS-APPS-107764 ბოსიკაშვილი ქეთევან

-

SARAS-APPS-861738 ბოქოლიშვილი ეკა

-

SARAS-APPS-492150 ბოჭორიშვილი მაშო

-

SARAS-APPS-423018 ბუდაღაშვილი ნანი

-

ყველა ჩანაწერი : 192