ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-308733 კენჭუაშვილი ქეთევანი

-

SARAS-APPS-405235 კვინჩია სალომე სრულად
SARAS-APPS-847540 კვირიაშვილი თამარი

-

SARAS-APPS-278152 კიკვილაშვილი ეკა

-

SARAS-APPS-198416 კიკნაძე სალომე სრულად
SARAS-APPS-583248 კიკნაძე თეა სრულად
SARAS-APPS-248091 კირვალიძე რევაზ

-

SARAS-APPS-735892 კომლაძე თეიმურაზი სრულად
SARAS-APPS-416738 კოჩალიძე თამილა სრულად
SARAS-APPS-370356 კოწოწაშვილი არჩილ სრულად

ყველა ჩანაწერი : 192