ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

საწარმოების წარმომადგენლებისთვის, მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა საწარმოთა ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით საკითხებზე შიდა პოლიტიკის დანერგვის, განხორციელების და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების კუთხით.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტები, რომლებიც მოიცავს გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით საკითხებს. შეხვედრას IFC-ის მიერ მოწვეული დარგის ექსპერტები - ჯერომ ლავინი და რალიცა გერმანოვა უძღვებოდნენ.

შეხვედრის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, მათთვის საინტერესო საკითხებზე მომხსენებლებისგან მიეღოთ ამომწურავი პასუხები.

სამსახურსა და IFC - ის შორის თანამშრომლობა გრძელდება, რაც მნიშვნელოვანია, რამდენადაც სამსახური საქართველოს ევროპული პერსპექტივის ფარგლებში, აქტიურად მუშაობს ევროკავშირში არსებული დირექტივებსა და რეგულაციებთან დინამიური აპროქსიმაციის საკითხზე. ამ კუთხით, ერთ-ერთ მიმართულებას სწორედ მდგრადობის ანგარიშგების საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და ქვეყანაში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა წარმოადგენს.

გაეცანით შეხვედრის ფარგლებში დაფარულ თემებს:

პრეზენტაცია I

პრეზენტაცია II

დღის წესრიგი  

გაეცანით თემასთან დაკავშირებულ სხვა სიახლეებს: