ზუგდიდში ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული ღონისძიება გაიმართა

2018 წლის 9 აგვისტოს, ქალაქ ზუგდიდში, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სავაჭრო-სამრეწველო პალატის  მხარდაჭერით, მხარეში მოქმედი საწარმოებისა და მათი მომსახურე აუდიტორებისთვის ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული პრეზენტაციები გაიმართა.

დამსწრე საზოგადოების წინაშე წარდგნენ სამსახურის, მსოფლიო ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამის განმახორციელებელი კომპანიის წარმომადგენლები. მათ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებსა და ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმაზე იმსჯელეს. შეხვედრა მსს ფასს სტანდარტის თავისურებურებების და მისი დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების, ასევე მმართველობის ანგარიშგების თავისებურებების განხილვას და  საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებას დაეთმო. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელმა რეფორმის მხარდაჭერის პროგრამის მიღწევები, მიმდინარეობა და პერპსექტივები მიმოიხილა. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენელმა დამსწრე საზოგადოებას ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების მომზადების უზრუნველყოფის პროექტი გააცნო და მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების და მხარდაჭერის შესახებ ისაუბრა. ღონისძიების ფარგლებში, სამსახურის წარმომადგენლებმა ანგარიშგების წარდგენის პროცესის  დემონსტრირება განახორციელეს.

შეხვედრის დასკვნითი ნაწილი კითხვა-პასუხის სესიას დაეთმო. აუდიტორიას მათთვის საინტერესო საკითხების წამოჭრისა და რელევანტური პასუხების მიღების საშუალება მიეცათ.

იხილეთ პრეზენტაციები: ბმული1, ბმული2, ბმული3, ბმული4, ბმული5.