2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

პანაიოტის იანოპულოსი

ნპანაგიოტის გიანოპულოსი

დაიბადა 1976 წლის 7 აგვისტოს

  პროფესიული კარიერა

 • 01.2023 - დღემდე

  საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭო (HAASOB) - თავმჯდომარე

   
 • 09.2014 - დღემდე

  ევროპის აუდიტის საზედამხედველო ორგანოთა კომიტეტის (CEAOB) წევრი

   
 • აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) საბჭოს წევრი

   
 • ევროპის ფინანსური ანგარიშგების მრჩეველთა ჯგუფის (EFRAG) წევრი

   
 • საბერძნეთის ფინანსური მონიტორინგის განყოფილების (FIU) წევრი

   
 • აუდიტორთა უწყვეტი პროფესიული განათლების კომიტეტის წევრი

   
 • საბერძნეთის ფინანსთა სამინისტროს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის სტრატეგიული კომიტეტის წევრი (AML)

   
 • საბერძნეთის კაპიტალის ბაზრის კომისიის დირექტორთა საბჭოს (HCMC) წევრი

   
 • 09.2014-12.2022

  საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭო (HAASOB) - დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე/ხარისხის კონტროლის საბჭოს თავმჯდომარე

   
 • 08.2013-08.2014

  საბერძნეთის ჯანდაცვის სამინისტროს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შიდა აუდიტის კომიტეტი - ბიზნეს კონსულტანტი

   
 • 06.2009-07.2013

  საბერძნეთის ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭო (HAASOB) - ინსპექტორი

   
 • 10.2006-07.2009

  სადაზღვევო და საკონსულტაციო ბიზნეს მომსახურება (Baker Tilly Hellas SA) - მენეჯერი

 • 01.2004-10.2006

  ასოცირებული სერტიფიცირებული ბუღალტრები (SOL SA)- უფროსი აუდიტორი

  განათლება

 • 2020 - დღემდე

  Panteion University, Athens - GREECE

  დოქტორანტი

 • 2017 - 2019

  University of Macedonia

  გამოყენებითი საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის მაგისტრი

 • 2012

  სერტიფიცირებული შიდა კონტროლის აუდიტორი (CICA)

 • 2000 - 2002

  საბერძნეთის სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტის სერტიფიკატის მფლობელი

 • 1996 - 2000

  University of Piraeus, Piraeus – GREECE

  ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

  უცხო ენების ცოდნა

 • ბერძნული, ინგლისური