2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ანდრია მანელაშვილი

ანდრია მანელაშვილი

დაიბადა 1989 წლის 26 მარტს ქ. თბილისში

 

  პროფესიული კარიერა

 • 03.2018 - დღემდე

  საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსი

 • 09.2017 – 03.2018

  საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის ანალიზის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

 • 12.2014 – 09.2017

  საქართველოს ეროვნული ბანკის სპეციალიზებული ჯგუფების და საზედამხედველო პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

 • 03.2014 – 12.2014

  საქართველოს ეროვნული ბანკის სპეციალიზებული ჯგუფების და საზედამხედველო პოლიტიკის დეპარტამენტის სპეციალისტი (შტატგარეშე)

 • 10.2012 – 03.2014

  შპს "იუაი საქართველო" (10.2013-მდე შპს "ერნსტ ენდ იანგი") პროექტების სენიორი აუდიტის დეპარტამენტში

 • 10.2009 – 09.2012

  შპს "ერნსტ ენდ იანგი" (10.2013-დან შპს "იუაი საქართველო") აუდიტორი აუდიტის დეპარტამენტში (სტაჟიორიდან - უფროს აუდიტორამდე)

  განათლება

 • 2006 – 2010

  კავკასიის უნივერსიტეტი

  კავკასიის ბიზნესის სკოლა, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი (ფინანსების განხრით). ბაკალავრი

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული