საქართველოს წარმომადგენლები მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის ყოველწლიურ სემინარს დაესწრნენ

2017 წლის 28-29 მარტს, ბრიუსელში ჩატარდა მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) ყოველწლიური სემინარი, რომელსაც დაესწრნენ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი თაბუაშვილი და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი იური დოლიძე. 

CFRR-ი 2007 წლიდან მოღვაწეობს და თავის პარტნიორებს ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში უზრუნველყოფს როგორც დიაგნოსტიკური შეფასებების ფართო სპექტრით, ასევე ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმებთან დაკავშირებული ტექნიკური მხარდაჭერითა და ექსპერტების რჩევებით.

CFRR-ის ყოველწლიური სემინარი განკუთვნილია მთავრობის ოფიციალური პირებისათვის, რომლებიც ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეფორმებს ხელმძღვანელობენ და უზრუნველყოფს გამოცდილების გაცვლასა და ერთობლივ სწავლებას. სემინარზე განხილული იქნა როგორც STAREP პროგრამის ფარგლებში მიღწეული პროგრესი, ასევე შემდგომში გადასადგმელი ნაბიჯები. სემინარის ფარგლებში, საქართველოს წარმომადგენლებმა ევროკომისიის წარმომადგენლებთან და მაღალკვალიფიციურ ექსპერტებთან ერთად განიხილეს მიმდინარე რეფორმები და ტექნიკური დახმარების საკითხები.